สสวท.จัดประชุมวิชาการ วทร.24 รูปแบบออนไลน์ 22 – 23 เมษายน 2564 สมัครเข้าร่วมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร
สสวท.จัดประชุมวิชาการ วทร.24 รูปแบบออนไลน์ 22 – 23 เมษายน 2564 สมัครเข้าร่วมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

สสวท.จัดประชุมวิชาการ วทร.24 รูปแบบออนไลน์ 22 – 23 เมษายน 2564 สมัครเข้าร่วมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564 Highlight ภายในงาน >> พบกับวิทยากรบรรยายพิเศษโดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ และวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอีกคับคั่ง

วทร. คืออะไร

วทร. เป็นเวทีเพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการผ่านการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ

สสวท.จัดประชุมวิชาการ วทร.24 รูปแบบออนไลน์
สสวท.จัดประชุมวิชาการ วทร.24 รูปแบบออนไลน์ 22 – 23 เมษายน 2564 สมัครเข้าร่วมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร 3

รายละเอียดงานประชุมวิชาการ วทร.24

เตรียมพบกับ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เริ่มลงทะเบียน 1 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : สมัครและเข้าร่วมการประชุมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับเกียรติบัตรกลับไปด้วย

สสวท.จัดประชุมวิชาการ วทร.24 รูปแบบออนไลน์ 22 – 23 เมษายน  2564 สมัครเข้าร่วมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร
สสวท. จัดประชุม วิชาการ วทร.24 รูปแบบ ออนไลน์ 22 – 23 เมษายน 2564 สมัครเข้าร่วมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ติดตามรายละเอียดได้ที่ Website : http://wtr.ipst.ac.th/
Facebook : https://facebook.com/WTR.IPST/
E-mail : Secretary_WTR24@ipst.ac.th
Tel : 02 3924021 ต่อ 2517

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่