ขอเชิญช่วมงานเสวนาฟรี สรรพตำราและองค์ความรู้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเชิญช่วมงานเสวนาฟรี สรรพตำราและองค์ความรู้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอเชิญช่วมงานเสวนาฟรี สรรพตำราและองค์ความรู้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เสวนา “สรรพตำราและองค์ความรู้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ในรูปแบบ Onsite และ Online
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งโดยสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Fanpage Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและสแกนคิวอาร์โค้ดรับเกียรติบัตรได้หลังจบการเสวนาฯ

หมายเหตุ
1) ผู้ที่ลงทะเบียนในรูปแบบ Onsite ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม สูตรใดก็ได้ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน
2) ผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาวิชาการฯ จะได้รับเกียรติบัตร ทั้ง ONSITE และ ONLNE
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีและสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ขอเชิญช่วมงานเสวนาฟรี สรรพตำราและองค์ความรู้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเชิญช่วมงานเสวนาฟรี สรรพตำราและองค์ความรู้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Onsite รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน
เข้าร่วมฟังเสวนา ณ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมฯ และรับเกียรติบัตร ลงทะเบียน Onsite คลิกที่นี่

* ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนหน้าแฟนเพจเฟสบุ๊ค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี https://www.facebook.com/artcultureTRU99 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565**

Online เข้าร่วมฟังเสวนาผ่านการ Live สดได้ที่
https://www.facebook.com/tru2463
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาผ่านการ Live สดและรับเกียรติบัตร ลงทะเบียนออนไลน์คลิกที่นี่

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนได้ที่
อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ โทร 088-9147951 นายสุชาติ อ่อนสันทัด โทร 080-9719541
ลิงค์สำหรับการลงทะเบียน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่