ศธ.เปิดรับสมัครอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ครบทั้ง 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 65,000 คน 

ศธ.เปิดรับสมัครอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ครบทั้ง 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 65,000 คน  12

เปิดรับสมัครอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ครบทั้ง 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 60,000 คน เพื่อรองรับความต้องการครูทั่วประเทศ ลงทะเบียนที่ http://moemarket.moe.go.th “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ที่เป็นของครูและเพื่อครูทุกคน

ผมได้ปรึกษาทีมงาน ปรึกษาศูนย์ประสานงานจังหวัด ว่าด้วยเหตุผลที่ครูเรา เกรงว่าเสียโอกาส บางครั้งก็ลืมว่าสมัครรึยัง โดยสมัครผ่านหลายช่องทาง ทำให้มีผู้อยู่ในระบบ ที่มีชื่อเดียวกันจำนวนมาก จะให้ผู้ประสานงาน หรือ ให้ศูนย์เทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ เคลียร์ชื่อออก เราก็ไม่รู้ว่า ครูจะใช้ การสมัคร ครั้งไหน เพื่อเข้ารับการอบรม และจริงๆ คนที่ชื่อเดียวกัน นามสกุลเดียวกัน ก็มีจำนวนมาก มีชื่อตัว ชื่อสกุล เดียวกัน บางรายชื่อ กว่า 20 คน

  เมื่อจำนวนคนสมัครเต็ม คนที่จะเข้าอบรมใหม่ ที่ประสงค์จะเข้าเรียนรู้จริงๆก็เต็ม จึงมีครูจำนวนมาก จึงเข้าอบรมแบบไม่ได้สมัครเข้าระบบจำนวนมาก อย่างครั้งที่แล้ว มีคนเข้าอบรมและตอบแบบสอบถาม 63,987 คน แต่จากยอดนี้ ปรากฎว่ามีคนอบรม จาก 63,987 คน และที่สมัคร และเข้าอบรมมีคุณสมบัติได้รับใบประกาศ 39,848 คน และมีครู ที่เข้าอบรมโดยไม่ได้สมัครมีมากถึง 24,139 คน ทำให้พี่น้อง เรา 24,139 คน ไม่สามารถได้รับเกียรติบัตรได้ เนื่องจาก ไม่ได้สมัครเข้ารับการอบรมตามกติกา 

   บทสรุปจากปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติ ให้ขยายจำนวนคนสมัคร ถึง 70,000 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมตลาดนัด ได้มีโอกาสสมัครเข้าอบรม เพื่อให้เป็นไปตามกติกาที่ว่า
   “เงื่อนไขในการรับเกียรติบัตรหลังอบรมทางออนไลน์ ขอเน้นย้ำกติกา 3 ข้อ คือ

1.ต้องสมัครเข้าอบรม ในแต่ละหลักสูตร

2.เข้าอบรม ด้วยเบอร์มือถือที่ลงทะเบียน

3.หลังอบรม ต้องประเมินผลการอบรม”

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า หลักสูตรที่ 3-10 ขยายจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ได้ ถึง 70,000 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมตามกติกาที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมตั้งแต่ 8 หลักสูตรขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรพิเศษ “บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ” เพิ่มเติม

“ตลาดนัดการเรียนรู้ฯ ของพวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกคน รู้สึกซาบซึ้งในความพยายาม ความตั้งใจ ของผู้ประสานงานในแต่ละจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ และหวังว่าครูและบุคลากร จะได้ประโยชน์สูงสุดในการทำงานของเรา ที่ได้ช่วยเหลือ ประสานงานในการอบรม”

วีระ แข็งกสิการ
ทีมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม
13 มีนาคม 2565

ตลาดที่ 1 พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” ิโดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ปราชญ์ร่วมสมัย นักคิดนักเขียนคนสำคัญของชาติไทย

ตลาดที่ 2 พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย” โดย ดร.ยอง ซอก ชเว (โค้ชเช) เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส จอมเตะสาวเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020) วิทยากรกิตติมศักดิ์ อธิบดีกรมพลศึกษา (นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์)

ตลาดที่ 3 พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–12.00 น.
“เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต” โดย

  1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะจากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผศ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที ศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เรียนรู้โลกเสมือนทางการศึกษา

ตลาดที่ 4 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน” โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) พระราชาคณะชั้นราช นักเทศน์ และนักสังคมสงเคราะห์ ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว

ตลาดที่ 5 อังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
“คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงามของชีวิต” โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536

ตลาดที่ 6 อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน” โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง “สามน้า” นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง) นายจำนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์) นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง)

ตลาดที่ 7 เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. (ได้เกียรติบัตร 2 ใบ สสวท. /ศธ.)
“สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์” โดย

  1. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ : ผู้อำนวยการ สสวท.
  2. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย :​ รองผู้อำนวยการ สสวท.
  3. ดร.เขมวดี พงศานนท์ : ​ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู 4. ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม : ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยม
  4. อาจารย์ ฤทัย เพลงวัฒนา :​ ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก และคณะนักวิชาการ สสวท.

ตลาดที่ 8 อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” โดย นางธมลวรรณ สุดใจ (คุณครูมัดซี นาบอน) นางสาวจีรภัทร์ สุกางโฮง (คุณครูนกเล็ก) และนายชินวุฒิ รัชตะนาวิน (คุณครูชิน)

ตลาดที่ 9 ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
“หลักการปฏิบัติราชการ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (ราชบัณฑิตสยาม)

ตลาดที่ 10 พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“Active Learning” บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดย Mr.Andrew Biggs (คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์) Mr.Edelmiro Domingo Jr. (คุณเอ็ดดี้) & Mr.Isaiah Azulai (คุณลี)

ครบทุกตลาดด้วยวิทยากรระดับพรีเมียม ได้รับเกียรติบัตรด้วยระบบอัตโนมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หากใครเรียนรู้ครบ 10 หลักสูตร จะได้รับรางวัล ครู/บุคลากร/ผู้บริหาร ผู้นำการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ

ฝากพี่น้อง เพื่อน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มาเที่ยวตลาดนัดการเรียนรู้ เพราะพวกเราเป็นเจ้าของตลาดนัดนี้ด้วยกัน เป็นของพวกเราทุกคน

ลิงก์รับสมัคร
http://moemarket.moe.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่