ด่วนก่อนเต็ม!! สถาบันพัฒนาครูฯ เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร จำนวนจำกัด รับเกียรติบัตรหลังอบรม
ด่วนก่อนเต็ม!! สถาบันพัฒนาครูฯ เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร จำนวนจำกัด รับเกียรติบัตรหลังอบรม

ด่วนก่อนเต็ม!! สถาบันพัฒนาครูฯ เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร จำนวนจำกัด รับเกียรติบัตรหลังอบรม

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร

ด่วนก่อนเต็ม!! สถาบันพัฒนาครูฯ เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร จำนวนจำกัด รับเกียรติบัตรหลังอบรม
ด่วนก่อนเต็ม!! สถาบันพัฒนาครูฯ เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร จำนวนจำกัด รับเกียรติบัตรหลังอบรม 2

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรลาก่อน VUCA มาแล้ว BANI World
สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/BHRUX
วิทยากร ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning
สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/gzFMV
วิทยากร อ.จิตปภา สุพันธะ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic ด้วย Canva
สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/npBF4
วิทยากร อ.อนันต์ศักดิ์ สร้างคำ และอ.ดวงพร เทียนเงิน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สู่ ฐานสมรรถนะ
สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/bmosL
วิทยากร ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรสื่อปิ๊ง : ห้องเรียนปัง
สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/jnxX3
วิทยากร ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภัคดี และ อ.ปานทิพย์ ดอนขันไพร

รับสมัครหลักสูตรละ 280 คน
รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผู้ได้รับเกียรติบัตรจะต้องตอบแบบประเมินวิทยากร ความพึงพอใจ และทดสอบหลังการอบรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่