ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ผลงานตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563
ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ผลงานตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563 บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “อิ่มเอิบ” เพื่อเชิญชวนเด็กและเยาวชนไทยร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปะผ่านภาพวาดถ่ายทอดความรู้สึกถึงความสุข ความสดชื่น ความปลื้มปิติ

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ผลงานตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563
ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

  • กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3)
  • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6)
  • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

1. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทําด้วยฝีมือและความคิด ของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้น ต้องไม่เคยนําออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน และต้อง ไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จํากัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมโดยใช้เทคนิค การวาดภาพอื่นๆ มาใช้ประกอบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ โดยสีที่ใช้ต้องเป็น สีตราม้า และ/หรือ สีศิลปากรประดิษฐ์ ผู้ส่งผลงานต้องติดโลโก้ ผลิตภัณฑ์ สีตราม้า ในใบสมัครส่งมาพร้อมกับผลงานทุกชิ้น

3. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิ้น ลงบน กระดาษขนาด 30×22 นิ้ว หรือ ลงเฟรม ขนาด 60 x 80 ซม. สําหรับผู้ที่ส่งผลงานและได้รับ รางวัลมากกว่า 1 ชิ้น ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุด เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

4. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน และชัดเจน ติดไว้ด้านหลังของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ สูจิบัตร พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อม ซึ่งสามารถสําเนาแบบฟอร์มใบ สมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.nanmee.com และส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

  • ระยะเวลาส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563
  • ส่งผลงาน บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • ประกาศผล วันที่ 30 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ผลงานตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563
ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563

– ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ HORSE อะวอร์ดZIP

บทความก่อนหน้านี้เคาะแล้ว!! ครม. เห็นชอบ หยุดยาว 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 , 10 – 13 ธันวาคม 2563 กระตุ้นท่องเที่ยว
บทความถัดไป“ณัฏฐพล” ยัน มติ ครม.อนุมัติวันหยุดยาว ไม่กระทบการเรียนเด็ก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่