ด่วน!! กสศ.รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) รับสมัคร วันนี้ ถึง 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น. ประกาศผลโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ผู้เข้าร่วมอบรมจำเป็นต้องเข้าร่วมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ On site*** และการอบรมผ่านระบบ Online

ด่วน!! กสศ.รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) รับสมัคร วันนี้ ถึง 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น. ประกาศผลโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. 2

โดยการอบรมในห้องประชุมร่วมกัน (On site) ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามพื้นที่ตั้งของโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น (รุ่นละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน)

การอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)  ประกอบด้วย 8 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรการเข้าใจเด็กจากการทำโครงการ 

2) หลักสูตร New normal mindset ของการเรียนจากการทำโครงงาน   

3) หลักสูตร ทักษะคิดเชิงเหตุ – ผล

4) หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

5) หลักสูตรทักษะคิดขั้นสูง

6) หลักสูตรทักษะ Reflective Coaching

7) หลักสูตรทักษะถามคือสอน

8) หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวก โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น (รุ่นละ 10 โรงเรียนที่ผ่านการอบรมในห้องประชุม)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1 โรงเรียน ประกอบด้วย

  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    หรือ รองผู้อำนวยการ
    สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 1 ท่าน
  • คุณครู หรือ นักจัดการเรียนรู้จากสาขา
    วิชาใดก็ได้ จากระดับชั้นประถมปลาย-มัธยมต้น 4 ท่าน

รวมทั้งหมด 5 ท่าน

เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.

ประกาศผลโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ

https://forms.gle/eFwxWrbK4f8jnzBM7

สามารถดูรายละเอียดจาก https://iamkru.com/2022/06/28/rbl/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่