คุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว" วันที่ 25 กันยายน 2563 ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
คุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว" วันที่ 25 กันยายน 2563 ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

คุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว” วันที่ 25 กันยายน 2563 ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา คุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว” วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.30-11.30 น.

คุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว" วันที่ 25 กันยายน 2563 ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา
คุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว” วันที่ 25 กันยายน 2563 ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

ร่วมเสวนาโดย

• ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา

• รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ม.สวนดุสิต

• ผศ.ดร. บุญลักษณ์ ตำนานจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต

ดำเนินรายการโดย

• ดร.ศุภศิริ บุญประเวศประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง – เข้าร่วมเสวนา ณ หอสมุดคุรุสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา

เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ทาง Facebook Live หน้าเพจ https://www.facebook.com/kspelibrary

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3hMhJXD

**ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา**

**สำหรับผู้ที่เลือกเข้าร่วมอบรมออนไลน์**
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
– รับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fan Page หอสมุดคุรุสภา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
– หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
1. ภาพถ่ายหน้าจอขณะเข้าชมการเสวนา
2. พิมพ์ตอบคำถามว่า “ท่านอยากให้หอสมุดคุรุสภา จัดกิจกรรมเรื่องอะไรในครั้งต่อไป”
โดยส่งหลักฐานมาที่ Inbox Facebook หอสมุดคุรุสภา (https://m.facebook.com/kspelibrary) หรือ E-mail: ksp.elibrary@gmail.com
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่