ขอเชิญอบรมออนไลน์ และประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ | Computing Science โดย สพป.สงขลา เขต1
ขอเชิญอบรมออนไลน์ และประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ | Computing Science โดย สพป.สงขลา เขต1

ขอเชิญอบรมออนไลน์ และประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ | Computing Science โดย สพป.สงขลา เขต1

ที่อยู่อีเมล์จะต้องเป็นที่อยู่อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ โปรดตรวจสอบให้เรียบร้อยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน ในการที่ระบบจัดส่งผลการประเมินกลับไป ระบบจะจัดส่งอีเมล์ 2 ฉบับ ฉบับที่ 2 จะเป็นเกียรติบัตรพร้อมผลการประเมินจะใช้เวลาในการประมวลผล 10-20 นาที (สำหรับผู้ใช้ hotmail จะอยู่ใน เมล์ขยะ junk mail)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  • สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  • เตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  • ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1
  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เข้าศึกษาเนื้อหา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ และประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ | Computing Science โดย สพป.สงขลา เขต1 2

ทำแบบทดสอบประเมินความรู้

ระบบการประเมินออนไลน์ ระบบจะจัดส่งผลการประเมินไปตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ระบุในแบบทดสอบ (สำหรับผู้ใช้ hotmail จะอยู่ใน เมล์ขยะ junk mail )

3 ความคิดเห็น

  1. […] 56.ขอเชิญอบรมออนไลน์ และประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ | Computing Science โดย สพป.สงขลา เขต1 คลิกที่นี่ […]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่