ขอเชิญอบรมออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย สพป.กำแพงเพชรเขต 1 มีหลายหลักสูตร
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย สพป.กำแพงเพชรเขต 1 มีหลายหลักสูตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย สพป.กำแพงเพชรเขต 1 มีหลายหลักสูตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย สพป.กำแพงเพชรเขต 1 มีหลายหลักสูตร
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย สพป.กำแพงเพชรเขต 1 มีหลายหลักสูตร 2

1.หลักสูตรสำหรับครูปฐมวัย (ระบบเปิดให้เรียนรู้เวลา 06.00-20.00 น.) โดย นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คำอธิบาย : เลือกวิชาที่ท่านต้องการศึกษา

วิชาที่ 1 การจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
วิชาที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

2. แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) (ระบบเปิดให้เรียนรู้เวลา 06.00-20.00 น.) โดย นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

คำอธิบาย

  • 1. ศึกษาเนื้อหา
  • 2. ทำแบบทดสอบ (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80)
  • 3. รับวุฒิบัตร (ได้รับในวันถัดไป)

3. หลักสูตร สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นางสาววิรัลพัชร สุรเดช ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

คำอธิบาย : เลือกวิชาที่ท่านต้องการศึกษา

1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. 63 – 5 พ.ค. 63

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 พ.ค. 63 – 15 พ.ค. 63

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 63 – 30 พ.ค. 63

4. หลักสูตร…การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวทางสมเด็จพระเทพฯ โดย นางขวัญชนก แสงท่านั่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เข้าอบรมออนไลน์คลิกที่นี่

การดาวน์โหลดวุฒิบัตร

วุฒิบัตรจะไม่ส่งไปยังอีเมลล์ของท่าน เนื่องจากวุฒิบัตรทุกใบต้องผ่านการลงทะเบียนในระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1

หากท่านทำแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์ ของแต่ละหลักสูตรที่กำหนดไว้ ท่านสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรของทุกหลักสูตร ได้ในวันถัดไป

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรคลิกที่นี่ หรือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

1 ความคิดเห็น

  1. สุปราณี ปิ่นนาค​ อยากทำโรงเรียนสุจริต​ ทำไปได้หลายข้อ​ แต่หน้าgoogleหายไปเฉย​ ยังไม่ได้ส่งคำตอยเลย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่