ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร "วรรณกรรมนารีนุกูล" ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนนารีนุกูล
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร "วรรณกรรมนารีนุกูล" ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนนารีนุกูล

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร “วรรณกรรมนารีนุกูล” ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนนารีนุกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนารีนุกูล ได้จัดนิทรรศการออนไลน์ ยุววรรณกรครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และให้ความรู้เบื้องต้นในการแต่งคำประพันธ์รูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มีกิจกรรมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร โดยสามารถติดตามได้ที่ท้ายกิจกรรม

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร "วรรณกรรมนารีนุกูล" ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนนารีนุกูล
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร “วรรณกรรมนารีนุกูล” ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนนารีนุกูล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร "วรรณกรรมนารีนุกูล" ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนนารีนุกูล
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 หลักสูตร “วรรณกรรมนารีนุกูล” ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนนารีนุกูล

– ผู้ที่ทำแบบทดสอบร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร
– ระบบจะส่งเกียรติบัตรไป Email ที่ท่านระบุในแบบฟอร์ม
– หากท่านไม่พบเกียรติบัตรในกล่องจดหมายกรุณาค้นหาในจดหมายขยะ
โดยสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่ลิ้งนี้

ศึกษาความรู้ก่อนทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่

1. แบบทดสอบบทกวี
https://forms.gle/nHRsWryhAv5bPR7u8

2. แบบทดสอบเรื่องสั้น
https://forms.gle/8oejDNzSkfhmjUBk8

3. แบบทดสอบสารคดี
https://forms.gle/fQJC7vMDbgNNLXd3A

4. แบบทดสอบนวนิยาย
https://forms.gle/yDJYrqZ8ZddWwWbg7

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่