หน้าแรก แท็ก โรงเรียนคำพ่อสอน

แท็ก: โรงเรียนคำพ่อสอน

ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566

0
ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566

ด่วนที่สุด!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕

0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564

0
ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564 กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิต-๑๙วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐น. (ระบบzoom)๘.๓๐-๘.๕๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมโดย   -ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน(สพฐ.)   - ผู้แทนเครือข่ายดรูดีไม่มีอบายมุข ...
error: Content is protected !!