หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ด่วนที่สุด!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕

253
0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ดำเนินโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” เพื่อการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา เพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในผู้ปกครอง ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งส่งผลระยะยาวให้นักเรียนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ที่เริ่มดื่มตั้งแต่อายุยังน้อย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมทั้งได้ทำหน้าที่ลูกกตัญญู ช่วยให้คนในครอบครัวงดเหล้าครบพรรษาหรือตลอดไป

จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และรายงานผลการทำกิจกรรมตลอดเข้าพรรษา ๓ เดือน ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สามารถดาวน์โหลดสื่อกิจกรรมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ด่วนที่สุด!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ด่วนที่สุด!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โพธิ์สัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม ๑ หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๒ คู่มือโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 :   Download?

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 :  Download?

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 :  Download?

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 :  Download?

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 :  Download?

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 :  Download? 

ที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (vitheebuddha.com)

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 โดย สำนักงาน ป.ป.ช.
บทความถัดไปศธ.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่