หน้าแรก แท็ก วิสาขบูชา

แท็ก: วิสาขบูชา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.ตำบลเชียงพิณ

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.ตำบลเชียงพิณ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบออนไลน์      “วันวิสาขบูชา” รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.ตำบลบางเตย 

0
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบออนไลน์      "วันวิสาขบูชา" รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.ตำบลบางเตย 

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันวิสาขบูชา” โดยผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องได้คะแนน 80% (8 ข้อ) ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าโมก

0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "วันวิสาขบูชา" โดยผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องได้คะแนน 80% (8 ข้อ) ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าโมก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ผ่านการทดสอบ 60% ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยมหาวิทยาลับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ผ่านการทดสอบ 60% ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยมหาวิทยาลับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๒๐-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๒๐-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา โดยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา โดยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาด้วยทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านบทเรียนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

0
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาด้วยทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านบทเรียนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรผ่านทาง e-mail โดยโรงเรียนบ้านลำเลียง

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรผ่านทาง e-mail โดยโรงเรียนบ้านลำเลียง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

บทความล่าสุด

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568

0
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2568

เรื่องราวยอดนิยม

แจกไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel โดยเพจวิชาการ
error: Content is protected !!