หน้าแรก แท็ก วิสาขบูชา

แท็ก: วิสาขบูชา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๒๐-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๒๐-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา โดยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา โดยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาด้วยทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านบทเรียนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

0
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาด้วยทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านบทเรียนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรผ่านทาง e-mail โดยโรงเรียนบ้านลำเลียง

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรผ่านทาง e-mail โดยโรงเรียนบ้านลำเลียง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พุทธประวัติ ในเทศกาลวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 65% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวัดบ้านเหล่าขาม

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พุทธประวัติ ในเทศกาลวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 65% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวัดบ้านเหล่าขาม

กรมการศาสนาจัดวันวิสาขบูชา เวียนเทียนออนไลน์

0
กรมการศาสนาจัดวันวิสาขบูชา เวียนเทียนออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

0
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ “บทบาทของการวัด ประเมิน และวิจัยกับการพัฒนาวิชาชีพครู” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.00น. โดย...

0
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ "บทบาทของการวัด ประเมิน และวิจัยกับการพัฒนาวิชาชีพครู" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.00น. โดย ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว