หน้าแรก แท็ก วันสุนทรภู่

แท็ก: วันสุนทรภู่

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับวุฒิบัตรทาง e-mail โดยห้องสมุดประชาชน...

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับวุฒิบัตรทาง e-mail โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดอินทาราม

0
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดอินทาราม

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์คะแนน ๘๐ % รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยคณะศึกษาศาสตร์...

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์คะแนน ๘๐ % รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่” ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail...

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่" ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 4 บทละครสุนทรภู่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

0
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 4 บทละครสุนทรภู่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วรรณคดีไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วรรณคดีไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักภาษาไทยพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักภาษาไทยพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติและผลงานของสนทรภู่ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติและผลงานของสนทรภู่ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 1 “รำลึกคุณ พระสุนทร (ภู่)” ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

0
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 1 “รำลึกคุณ พระสุนทร (ภู่)” ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “กิจกรรมวันสุนทรภู่” ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเชียงราก สพป.สิงห์บุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเชียงราก สพป.สิงห์บุรี

บทความล่าสุด

แบบทดสอบออนไลน์ วิชานักบุกเบิก ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรโดย โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)

0
แบบทดสอบออนไลน์ วิชานักบุกเบิก ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรโดย โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)

เรื่องราวยอดนิยม