หน้าแรก แท็ก วันสุนทรภู่

แท็ก: วันสุนทรภู่

กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย บูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

0
กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย บูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

แบบทดสอบออนไลน์ “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

0
แบบทดสอบออนไลน์ "วันสุนทรภู่" ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร์ออนไลน์ทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร์ออนไลน์ทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ รงเรียน กิจกรรมวันนสุนทรภู่๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ รงเรียน กิจกรรมวันนสุนทรภู่๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเนื่องใน “วันสุนทรภู่” ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนน้ำผุด

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเนื่องใน "วันสุนทรภู่" ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนน้ำผุด

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ตอบถูกร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

0
แบบทดสอบออนไลน์เรื่องชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ตอบถูกร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

แบบทดสอบกิจกรรม : สุนทรภู่ปริทรรศน์ เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
แบบทดสอบกิจกรรม : สุนทรภู่ปริทรรศน์ เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตร ทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

0
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตร ทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

แบบทดสอบวัดความรู้ ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเชียงคาน

0
แบบทดสอบวัดความรู้ ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเชียงคาน

แจกฟรี แบบเกียรติบัตรวันสุนทรภู่ แก้ไขได้ ด้วย powerpoint โดยเพจ สื่อปันสุข By little teacher

0
แจกฟรี แบบเกียรติบัตรวันสุนทรภู่ แก้ไขได้ ด้วย powerpoint โดยเพจ สื่อปันสุข By little teacher

บทความล่าสุด

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3

0
อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3

เรื่องราวยอดนิยม

แจกไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel โดยเพจวิชาการ
error: Content is protected !!