หน้าแรก แท็ก วันสุนทรภู่

แท็ก: วันสุนทรภู่

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ปี 2567 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “สุนทรภู่ครูภาษาไทย” เปิดรับผลงานประพันธ์ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

0
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ในหัวข้อ “สุนทรภู่ครูภาษาไทย” เปิดรับผลงานประพันธ์ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากเพจ กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย บูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

0
กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย บูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

แบบทดสอบออนไลน์ “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

0
แบบทดสอบออนไลน์ "วันสุนทรภู่" ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร์ออนไลน์ทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร์ออนไลน์ทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ รงเรียน กิจกรรมวันนสุนทรภู่๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ รงเรียน กิจกรรมวันนสุนทรภู่๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเนื่องใน “วันสุนทรภู่” ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนน้ำผุด

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเนื่องใน "วันสุนทรภู่" ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนน้ำผุด

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ตอบถูกร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

0
แบบทดสอบออนไลน์เรื่องชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ตอบถูกร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

แบบทดสอบกิจกรรม : สุนทรภู่ปริทรรศน์ เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
แบบทดสอบกิจกรรม : สุนทรภู่ปริทรรศน์ เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตร ทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

0
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตร ทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
error: Content is protected !!