หน้าแรก แท็ก ภาษาอังกฤษ

แท็ก: ภาษาอังกฤษ

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ Phonics Hero เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 อบรมฟรี!!

0
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ Phonics Hero เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 อบรมฟรี!!

ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการบริการวิชาการ “สอนภาษาพัฒนาทุก GEN” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 ลงทะเบียน...

0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการบริการวิชาการ "สอนภาษาพัฒนาทุก GEN" ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 ลงทะเบียน วันนี้ ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยคณะมนุษยศาสตร์ มศว.

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

0
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Halloween Quiz ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Halloween Quiz ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ Halloween Day 2021 คะแนนผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

0
แบบทดสอบออนไลน์ Halloween Day 2021 คะแนนผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ชุดที่ 4 “ENGLISH FOR TRADING” ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail...

0
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ ชุดที่ 4 "ENGLISH FOR TRADING" ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ หากท่านผ่านการทดสอบด้วยคะแนนมากกว่า ร้อยละ 80 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail ที่ท่านกรอกไว้ด้านล่าง ตัวอย่างเกียรติบัตร ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

0
แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิงก์ทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันที่ 23 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

0
ลิงก์เข้าอบรม โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลาตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลกรและนิสิต วันจันทร์ที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ผ่านระบบ ZOOM) รับเกียรติบัตรฟรี โดย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด...

0
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลกรและนิสิต วันจันทร์ที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ผ่านระบบ ZOOM) รับเกียรติบัตรฟรี โดย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร.

แบบทดสอบออนไลน์ 6 หลักสูตร Online English Test 2021 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนมุกดาหาร

0
แบบทดสอบออนไลน์ 6 หลักสูตร Online English Test 2021 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนมุกดาหาร

สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564

0
สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564