หน้าแรก แท็ก บทความ

แท็ก: บทความ

The KOMMON ขอเชิญบรรณารักษ์ ส่งบทความ หัวข้อ”ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของห้องสมุด” ความยาว 3-4 หน้ากระดาษ A4 ส่งผลงานวันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564

0
The KOMMON ขอเชิญบรรณารักษ์ ส่งบทความ หัวข้อ"ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของห้องสมุด" ความยาว 3-4 หน้ากระดาษ A4 ส่งผลงานวันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564

ประกวดบทความชิงรางวัล หัวข้อ ใบประกอบวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ส่งผลงานได้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

0
ประกวดบทความชิงรางวัล หัวข้อ ใบประกอบวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ส่งผลงานได้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

วันหยุดยาว มาหาความรู้กับบทความ 12 เรื่องใหญ่เพื่อพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 จาก Starfish Labz

0
วันหยุดยาว มาหาความรู้กับบทความ 12 เรื่องใหญ่เพื่อพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 จาก Starfish Labz

เมื่อเด็ก ๆ ต้องเรียนที่บ้าน: เรื่องที่คุณครูและผู้บริหารควรทราบ (ภาคต้น) โดย ศูนย์ ESD จุฬาฯ

0
เมื่อเด็ก ๆ ต้องเรียนที่บ้าน: เรื่องที่คุณครูและผู้บริหารควรทราบ (ภาคต้น) โดย ศูนย์ ESD จุฬาฯ

รู้จักกับ Flipped Classroom พลิกการสอน สร้างห้องเรียนกลับด้าน แค่ 6 ขั้นตอน

1
รู้จักกับ Flipped Classroom พลิกการสอน สร้างห้องเรียนกลับด้าน แค่ 6 ขั้นตอน

มุมมองของ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างทั่วถึงไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติดังกล่าวก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆหลายเรื่อง

1
มุมมองของ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างทั่วถึงไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติดังกล่าวก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆหลายเรื่อง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ไม่ใช่พื้นที่ทดลอง แต่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

0
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ไม่ใช่พื้นที่ทดลอง แต่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

กรอบงานหลักด้านการศึกษา 3 ประการ สร้างนักคิด นิวซีแลนด์

0
กรอบงานหลักด้านการศึกษา 3 ประการ สร้างนักคิด “นิวซีแลนด์”

ไปเรียนต้องได้วิชาความรู้ อยู่ที่บ้านต้องได้วิชาชีวิต

0
ไปเรียนต้องได้วิชาความรู้ อยู่ที่บ้านต้องได้วิชาชีวิต
error: Content is protected !!