หน้าแรก แท็ก คุรุสภา

แท็ก: คุรุสภา

ด่วน!! ลงทะเบียนรับชมย้อนหลังเสวนาวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เรื่อง “ทักษะสำคัญในยุค...

0
ด่วน!! ลงทะเบียนรับชมย้อนหลังเสวนาวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เรื่อง “ทักษะสำคัญในยุค BANI World” 16 มกราคม 2567 จำนวนจำกัด 3,000 คน รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา

ด่วน!! ลงทะเบียนรับชมย้อนหลังเสวนาวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Academy...

0
คุรุสภาเปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Academy of Thailand Teachers” 11 มกราคม 2567 จำนวนจำกัด 1000 คน รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คุรุสภา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวันครู พ.ศ. 2567 ใน หัวข้อเรื่อง “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”...

0
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คุรุสภา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวันครู พ.ศ. 2567 ใน หัวข้อเรื่อง "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567

คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2567

0
คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์...

0
ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2567

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท

0
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท

ดาวน์โหลด ผังการสร้างแบบทดสอบ Test Blueprint วิชาครู ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และสภาคณบดีฯ พ.ศ.2566

0
ดาวน์โหลด ผังการสร้างแบบทดสอบ Test Blueprint วิชาครู ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และสภาคณบดีฯ พ.ศ.2566

อบรมย้อนหลัง งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟส 2 รับเกียรติบัตรทันที 4 หลักสูตร โดยคุรุสภา

0
อบรมย้อนหลัง งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟส 2 รับเกียรติบัตรทันที 4 หลักสูตร โดยคุรุสภา

ด่วน! คุรุสภา เปิดสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 40,000 ที่นั่ง รับสมัคร 21-31 ตุลาคม...

0
ด่วน! คุรุสภา เปิดสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 40,000 ที่นั่ง รับสมัคร 21-31 ตุลาคม 2566

ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟส 2 (KSP Webinar 2023) รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา รับจำนวนจำกัด

0
ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟส 2 (KSP Webinar 2023) รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา รับจำนวนจำกัด

บทความล่าสุด

แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน “วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องวันอานันทมหิดล ผ่านเกณฑ์ ๘๐%...

0
แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน "วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องวันอานันทมหิดล ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

เรื่องราวยอดนิยม

แจกไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel โดยเพจวิชาการ
error: Content is protected !!