หน้าแรก แท็ก ครูดีไม่มีอบายมุข

แท็ก: ครูดีไม่มีอบายมุข

ด่วนที่สุด!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕

0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การรายงานผลเพื่อคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการดำเนินโครงการ “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19” ส่งภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

0
การรายงานผลเพื่อคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการดำเนินโครงการ "ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19" ส่งภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564

0
ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564 กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิต-๑๙วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐น. (ระบบzoom)๘.๓๐-๘.๕๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมโดย   -ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน(สพฐ.)   - ผู้แทนเครือข่ายดรูดีไม่มีอบายมุข ...

โรงเรียนคำพ่อสอน เชิญผู้ส่งผลงาน ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 เข้าร่วมปฐมนิเทศ วันจันทร์ที่ 11  ตุลาคม 2564...

0
โรงเรียนคำพ่อสอน เชิญผู้ส่งผลงาน ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 เข้าร่วมปฐมนิเทศ วันจันทร์ที่ 11  ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom (เข้าหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาผลงาน)

แนะนำแนวทางการส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 เพื่อนช่วยให้พี่ๆน้องๆครู เข้าใจชัดเจน เป็นน้ำใจจากครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น 9 สู่ครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 11

0
แนะนำแนวทางการส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 เพื่อนช่วยให้พี่ๆน้องๆครู เข้าใจชัดเจน เป็นน้ำใจจากครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น 9 สู่ครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 11

เปิดแล้ว!! สมัครโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔

0
เปิดแล้ว!! สมัครโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔

ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ”ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙” ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

0
ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ”ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙” ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ตัวอย่างแนวทางการเขียน เพื่อรับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่10

0
ตัวอย่างแนวทางการเขียน เพื่อรับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่10

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

0
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

1
ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

บทความล่าสุด

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ “Play&Learn สนุกกับการเรียนรู้ STEM และ Coding ด้วยนิทาน” ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา วันที่ 6...

0
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "Play&Learn สนุกกับการเรียนรู้ STEM และ Coding ด้วยนิทาน" ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.อรับเกียรติบัตรฟรี โดยนานมีบุ๊คส์

เรื่องราวยอดนิยม