หน้าแรก แท็ก ครูดีไม่มีอบายมุข

แท็ก: ครูดีไม่มีอบายมุข

ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564

0
ลิงก์ลงทะเบียนปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ลงทะเบียนภายใน 11 ต.ค.2564 กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิต-๑๙วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐น. (ระบบzoom)๘.๓๐-๘.๕๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมโดย   -ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน(สพฐ.)   - ผู้แทนเครือข่ายดรูดีไม่มีอบายมุข ...

โรงเรียนคำพ่อสอน เชิญผู้ส่งผลงาน ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 เข้าร่วมปฐมนิเทศ วันจันทร์ที่ 11  ตุลาคม 2564...

0
โรงเรียนคำพ่อสอน เชิญผู้ส่งผลงาน ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 เข้าร่วมปฐมนิเทศ วันจันทร์ที่ 11  ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom (เข้าหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาผลงาน)

แนะนำแนวทางการส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 เพื่อนช่วยให้พี่ๆน้องๆครู เข้าใจชัดเจน เป็นน้ำใจจากครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น 9 สู่ครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 11

0
แนะนำแนวทางการส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 11 เพื่อนช่วยให้พี่ๆน้องๆครู เข้าใจชัดเจน เป็นน้ำใจจากครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น 9 สู่ครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 11

เปิดแล้ว!! สมัครโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔

0
เปิดแล้ว!! สมัครโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔

ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ”ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙” ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

0
ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ”ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙” ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ตัวอย่างแนวทางการเขียน เพื่อรับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่10

0
ตัวอย่างแนวทางการเขียน เพื่อรับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่10

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

0
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

1
ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญสมัคร โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่๑๐ ” เนื่องในวันครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งใบสมัครภายใน...

1
ขอเชิญสมัคร โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่๑๐ " เนื่องในวันครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งใบสมัครภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)

0
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมดูรายละเอียดดังนี้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทาง Email โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทาง Email โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3