หน้าแรก แท็ก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แท็ก: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แจกข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 70 ข้อ

0
แจกข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 70 ข้อ

สรุปหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

0
สรุปหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คอร์สออนไลน์ฟรี!! Thai MOOC การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | Good Governance โดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ...

0
คอร์สออนไลน์ฟรี!! Thai MOOC การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | Good Governance โดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มสธ.
error: Content is protected !!