หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ สมัครด่วนจำนวนจำกัด!!! กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมละ 400 คน

สมัครด่วนจำนวนจำกัด!!! กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมละ 400 คน

350
0
สมัครด่วนจำนวนจำกัด!!! กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมละ 400 คน

สมัครด่วนจำนวนจำกัด!!! กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมละ 400 คน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ระบบ zoom webinar)

1. หัวข้อ Digital literacy & Computing (ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการคำนวณ) ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน (รอบเพิ่มเติม รับจำนวน 400 คน) https://forms.gle/iui6z8zz9MyQ9MASA

สมัครด่วนจำนวนจำกัด!!! กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมละ 400 คน
สมัครด่วนจำนวนจำกัด!!! กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมละ 400 คน 5

2. หัวข้อ Science (การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ลงทะเบียน (รอบเพิ่มเติม รับจำนวน 400 คน) https://forms.gle/a7hxUvyRwXah2DKbA

สมัครด่วนจำนวนจำกัด!!! กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมละ 400 คน 6

3. หัวข้อ Mathematics (การจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน (รอบเพิ่มเติม รับจำนวน 400 คน) https://forms.gle/fYP8tJTqv96AhEzT7

สมัครด่วนจำนวนจำกัด!!! กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมละ 400 คน 7

4. หัวข้อ Early Childhood (การจัดการเรียนรู้ในวัยเด็กตอนต้น หรือปฐมวัย) ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน (รอบเพิ่มเติม รับจำนวน 400 คน) https://forms.gle/5DYqy1MMtAFaizaX9

สมัครด่วนจำนวนจำกัด!!! กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กิจกรรมละ 400 คน 8
บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดได้แล้ว!! เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 (เฟสสอง)
บทความถัดไปด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจ่ายเงิน 2000 บาทให้เสร็จภายใน 16 กันยายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่