ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตรฟรี เดือนที่ 3 “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา” ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตรฟรี เดือนที่ 3 “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา” ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ลิงก์เข้าอบรม กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตรฟรี เดือนที่ 3 “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา” ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โอกาสเปิดแล้วสำหรับครูที่ต้องการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในการบูรณาการการเรียนรู้ให้กับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ในการสร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมจัดการเรียนการสอน สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการ และสร้างแนวทางการสนับสนุนโรงเรียน สำหรับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามบริบท และสามารถเชื่อมต่อความรู้ของครูสู่ชุมชนได้

ลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตรฟรี
ลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตรฟรี

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อรับวุฒิบัตร ผ่านทาง Website : 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต https://12m-webinar.lpg2.go.th/ ลงทะเบียนในเดือนที่ผ่านมาแล้ว รออบรมได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนอีก

ทั้งนี้ ผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม

เดือนที่ 3 ประวัติศาสตร์ของโรงเรียน “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา” ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เดือนที่ 3 ประวัติศาสตร์ของโรงเรียน “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา” ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
เดือนที่ 3 ประวัติศาสตร์ของโรงเรียน “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา” ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
 • ห้องที่ 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจ ในหัวข้อ “แคปซูลกาลเวลา เปิดโลกการศึกษาไทย”
 • ห้องที่ 2 แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ “gamification ตามหาขุมทรัพย์แห่งปัญญา”
 • ห้องที่ 3 Shopping นวัตกรรมแห่งปัญญา ในหัวข้อ “ถอดรหัสไทยวิทยา”
 • ห้องที่ 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้าง่าย ในหัวข้อ “MINECRAFT Season2 : สร้างสรรค์โรงเรียนในอุดมคติ”
 • ห้องที่ 5 เวทีแห่งการแบ่งปัน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ “เป็นครูด้วยหัวใจ”
 • มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ของแต่ละห้องอีกเพียบเลย แล้วเจอกันนะครับ

รายละเอียดกิจกรรม

12 เดือน Webinarเปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

 • เดือนที่ 1 ประวัติศาสตร์ใกล้ตัว
 • เดือนที่ 2 ต้นตระกูลไทย อุ่นไอรัก
 • เดือนที่ 3 ขุมทรัพย์แห่งปัญญา
 • เดือนที่ 4 ลายแทงชุมชุนแห่งชีวิต
 • เดือนที่ 5 พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเทศ
 • เดือนที่ 6 อารยธรรมไร้พรมแดนร่วมสร้างพลโลก
 • เดือนที่ 7 ท่องไปในอารยธรรมของโลก
 • เดือนที่ 8 สร้างพลเมืองแห่งอนาคต
 • เดือนที่ 9 หน้าที่ของพลเมืองโลก
 • เดือนที่ 10 นวัตกรรมสื่อสารความสุข
 • เดือนที่ 11 ประลองนวัตกรรมผู้สร้าง “History Hero Youth Club”
 • เดือนที่ 12 The Hero Festival Symposium

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตรฟรี
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตรฟรี

ลิงก์เข้าอบรมที่นี่

แนะนำขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

วิดีโอแนะนำการเข้าร่วมกิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

—สำหรับ โรงเรียนคุณภาพ—
https://youtu.be/5JgGs_TK_cw
https://youtu.be/HZ_jIv8xyMY
https://youtu.be/qSl1UUCzFu8

—สำหรับผู้สนใจทั่วไป—
https://youtu.be/Z-PK7PjqKqk

เกณฑ์การได้รับวุฒิบิตร

ระดับวุฒิบัตร

วุฒิบัตรระดับ Classic
เงื่อนไข : เข้าร่วมกิจกรรม/รับชมตามช่องทางที่กำหนด โดยลงทะเบียนเก็บเวลาตามลิ้งที่กำหนดในกิจกรรม (ได้ทุกเดือน ที่เข้าร่วมกิจกรรม)

วุฒิบัตรระดับ Silver
เงื่อนไข : นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไป PLC ภายในโรงเรียน และได้ชิ้นงานเอย่างง่าย โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินโดยศึกษานิเทศประจำพื้นที่นั้นๆ

วุฒิบัตรระดับ Gold
เงื่อนไข : ได้รับอนุมัติให้ได้วุฒิบัตรระดับ Classic 6 เดือน จะได้รับอนุมัติ Gold 1 ใบ (2 ใบตลอดกิจกรรม 12 เดือน พิมพ์ได้หลังจบกิจกรรมเดือนที่ 12)

วุฒิบัตรระดับ Platinum
เงื่อนไข : ได้นำชิ้นงาน หรือนวัตกรรม เข้าประลองในสัปดาห์ที่ 10 – 12 โดยผ่านการประเมินจากทีมโค้ช และศึกษานิเทศ ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)


Website: https://12m-webinar.lpg2.go.th/
และ Facebook: https://www.facebook.com/12webinarhistorynewnormal/

OBEC Channel
Website: http://www.obectv.tv/index.html
Youtube: https://www.youtube.com/c/OBECTVONLINE
และ Facebook: https://www.facebook.com/obectvonline?_rdc=1&_rdr

DLTV 15
Website: https://www.dltv.ac.th/channels/tv

และสามารถดูปฏิทินการถ่ายทอดสดกิจกรรม ได้ที่ https://12m-webinar.lpg2.go.th/cld.php

ขอบคุณเนื้อหาจาก 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่