การจัดการขยะสามารถช่วยให้เราบรรลุ SDGs ได้อย่างไร
การจัดการขยะสามารถช่วยให้เราบรรลุ SDGs ได้อย่างไร

การจัดการขยะสามารถช่วยให้เราบรรลุ SDGs ได้อย่างไร

บทความนี้ ครูอาชีพ ดอทคอม ขอนำเสนอแนวทางการเชื่อมโยง SDGs กับการบริหารจัดการขยะ โดยมีคำถามที่ว่า การจัดการขยะ สามารถช่วย ให้เราบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ได้อย่างไร ซึ่งเพจ Facebook SDG Move TH ได้นำเสนอไว้ดังนี้

SDG1 สร้างอาชีพจากการเก็บขยะและการรีไซเคิลขยะ

SDG2 ลดขยะอาหาร

SDG3 โรคภัยที่มีสาเหตุมาจากแหล่งขยะเปิดและการเผาขยะน้อยลง

SDG4 เสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

SDG5 ผู้หญิงมักเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะที่ไม่ดี

SDG6 การจัดการขยะมูลฝอยทำงานไปด้วยกันกับการจัดการน้ำสะอาดและสุขาภิบาล

SDG7 ทางเลือกในการผลิตพลังงานชีวภาพจากขยะอินทรีย์

SDG8 การจัดการขยะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

SDG9 นวัตกรรมเพื่อการรีไซเคิลมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

SDG10 คนยากจนคือกลุ่มที่ได้รับอันตรายจากการจัดการขยะที่ไม่มีคุณภาพ

SDG11 การจัดการขยะที่ดีขึ้นมีความสำคัญต่อสุขภาพและความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชน

SDG12 เปลี่ยนจากการจัดการขยะเป็นการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

SDG13 ลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการทิ้งขยะและการเผาขยะ

SDG14 ขยะพลาสติกในทะเลและมหาสมุทรลดลง

SDG15 มลพิษบนภาคพื้นลดลง สิ่งแวดล้อมดีต่อสุขภาพมากขึ้น

SDG16 สร้างความรับผิดชอบของผู้ผลิตและกลไกการกำกับดูแล

SDG17 คนทุกชนชั้น ทุกระดับ ต้องร่วมมือกัน

การจัดการขยะสามารถช่วยให้เราบรรลุ SDGs ได้อย่างไร
การจัดการขยะสามารถช่วยให้เราบรรลุ SDGs ได้อย่างไร

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Waste and the Sustainable Development Goals

ขอบคุณที่มา เพจ Facebook SDG Move TH

บทความก่อนหน้านี้สทศ.กางกำหนดการรับสมัครสอบทั่วประเทศ แจ้งผู้ใช้ผลสอบGAT/PATรีบดำเนินการสมัคร
บทความถัดไปขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายครูต้นแบบด้านการอ่านทํานองเสนาะและการขับเสภา” วันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่