หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

2096
0
แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

คำชี้แจง แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาภาษีอากร เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร มีทั้งหมดจำนวน 15 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบผ่าน 80% หากท่านผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรทางเว็บไซต์เท่านั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป.ชย.1
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ผ่าน CHULA MOOC รอบที่ 2 โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่