หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำ 10 คอร์สยอดฮิต เรียนออนไลน์ กับ Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

แนะนำ 10 คอร์สยอดฮิต เรียนออนไลน์ กับ Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

แนะนำ 10 คอร์สยอดฮิต เรียนออนไลน์ กับ Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

1662
0
แนะนำ 10 คอร์สยอดฮิต เรียนออนไลน์ กับ Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี
แนะนำ 10 คอร์สยอดฮิต เรียนออนไลน์ กับ Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

แนะนำ 10 คอร์สยอดฮิต เรียนออนไลน์ กับ Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

วันนี้เราได้รวบรวม 10 อันดับคอร์ส ที่มีผู้นิยมคลิกเข้าเรียนมากที่สุดใน Starfish Labz มาฝากกันค่ะ เรียกได้ว่า เป็นคอร์สสุดฮิตแห่งปี 2020! กันเลยทีเดียว จะมีคอร์สไหนบ้าง? มาดูกันเลยค่ะ

อันดับ 1 การเป็นครูในศตวรรษที่-21

หลักสูตรสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลของผู้เรียน

การเป็นครูในศตวรรษที่-21
การเป็นครูในศตวรรษที่-21

เข้าเรียนคลิก http://bit.ly/2ZgDacU

อันดับ 2 ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสตาร์ฟิชเมคเกอร์ การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ การเป็นผู้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม การบูรณาการความรู้และการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์
ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

เข้าเรียนคลิก http://bit.ly/33cr8SV

อันดับ 3 พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

เข้าเรียนคลิก http://bit.ly/3babXvI

อันดับ 4 เยาวชน-กู้ภัย-covid-19

หลักสูตร “เยาวชน กู้ภัย COVID-19” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องการระบาดและผลกระทบของโคโรนา ไวรัส และการปฎิบัติตน เพื่อลดการติดเชื้อในผู้สูงอายุ ข้อแนะนำการปิดเมืองในการชะลอให้ทุกคนตั้งหลัก ”การเสียชีวิต” จาก COVID19 การแยกผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังออกจากเด็ก โดยคนที่จะต้องกอบกู้ในสถานการณ์นี้ คือ “วัยรุ่น” ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงที่จะออกช่วยเหลือปู่ ย่า ตา ยาย

เยาวชน-กู้ภัย-covid-19
เยาวชน-กู้ภัย-covid-19

เข้าเรียนคลิก http://bit.ly/3m4XUy8

อันดับ 5 ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ-covid-19

โรคโรคติดต่อ Covid-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันโรค รู้จักป้องกันตนเองและเด็กไม่ให้ติดต่อ โรค นี้ ดังนั้นเราทุกคนจึงควรได้รับความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับสาเหตุลักษณะอาการของการเกิดโรคนี้ว่าเกิดจากอะไร โรคนี้สามารถติดต่อทางใดได้บ้าง เราจะมีวิธีการป้องกันตนเองและเด็กให้ปลอดภัยจากโรคนี้ได้อย่างไรบ้างในสถานการณ์และช่วงเวลาที่เรายังคงต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในสังคม

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ-covid-19
ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ-covid-19

เข้าเรียนคลิก http://bit.ly/2wqhakD

อันดับ 6 พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ สมรรถนะตามวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เน้นการทำกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย รวมถึงการเรียนรู้บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กอย่างถูกวิธี

เข้าเรียนคลิก https://bit.ly/3mVfWBW

อันดับ 7 วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

ทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าเรียนคลิก http://bit.ly/3mIhQpD

อันดับ 8 creative-thinking-classroom-design

Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจละต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน

เข้าเรียนคลิก https://bit.ly/2WSCwAW

อันดับ 9 เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม การใช้เทคโนโลยี และวิธีการที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลมีประสิทธิภาพ ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วน

เข้าเรียนคลิก http://bit.ly/3e2xY1R

อันดับ 10 ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

การเรียนรู้เรื่องพืชสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

เข้าเรียนคลิก https://bit.ly/37YIVkt

และนี่คือ 3 เหตุผลที่ใคร ๆ ก็เลือกเรียนกับ Starfish Labz เรียนฟรี สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนจบพร้อมรับเกียรติบัตรทันทีใครๆก็เรียนได้ มาเพิ่มความรู้กันฟรีๆที่นี่ https://www.starfishlabz.com/register

บทความก่อนหน้านี้คลายปมปัญหาโบราณสถานจ.แพร่ กรมศิลป์ยันไม่ใช่”บอมเบย์เบอร์มา” พร้อมกู้อาคารเก่าคืน
บทความถัดไปมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบวงจรดิจิทัล นับชั่วโมงรวม 8 ชั่วโมง เรียนจบได้รับเกียรติบัตรฟรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่