หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564

สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564

สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564

1112
0
สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564
สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564

สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564

สสวท.ขอเชิญคุณครูสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมจากแต่ละโรงเรียนสามารถ
1) ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการSMTที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน
2) จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมที่ออกแบบ
3) วัดและประเมินผลทักษะและสมรรถนะที่เกิดกับนักเรียน

การอบรม แบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 การอบรมออนไลน์ รวม 5 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565
ระยะที่ 2 การนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ SMT ไปปฏิบัติ และการติดตามผล

อบรมฟรี ผ่านระบบ Zoom
– รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564
– ประกาศผลการคัดเลือก 14 มกราคม 2565
-รายละเอียดการอบรม https://bit.ly/317I0gp

รายละเอียดที่ต้องเตรียมกรอกข้อมูล
1) ข้อมูลของโรงเรียน: ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สังกัด
2) ข้อมูลของคุณครูผู้สมัคร: ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระดับชั้นที่สอน

จำนวนรับอบรม : รวม 50 โรง โรงเรียนละ 3 คน ที่ประกอบด้วยครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี วิชาละ 1 คน
1.โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25 โรง และ
2.โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 25 โรง

สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขของการเข้ารับการอบรมเงื่อนไขของผู้เข้ารับการอบรม
1. โรงเรียนสามารถส่งครูเข้ารับการอบรมได้โรงเรียนละ 1 กลุ่ม (ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาส ที่สามารถส่งได้ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา) ประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี
2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในเวลาที่กำหนด
4. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการติดตามผลผ่านกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)
ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
5. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำกิจกรรมที่ออกแบบไปจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามบริบทของ
โรงเรียน รูปแบบ (1) เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลัก หรือ รูปแบบ (2) เป็นวิชาเพิ่มเติม หรือ รูปแบบ (3) จัด
กิจกรรมชุมนุม โดยต้องจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 คาบต่อสัปดาห์ หรืออย่างน้อย 12 ชั่วโมงตลอดภาคเรียน
6. ผู้เข้ารับการอบรมที่ดำเนินการตามข้อ 2-5 จะได้รับเกียรติบัตรหลังจากจบการอบรม
7. ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การอบรมดังระบุในรูปแบบการจัดการอบรม

ลงทะเบียนอบรมคลิกที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
อีเมล์ smt2565ipst@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/IPST.SpecialProjects
FB messenger: http://m.me/IPST.SpecialProjects
สำคัญมาก: ขอให้ผู้สมัครโปรดศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขของผู้เข้ารับการอบรมอย่างละเอียดก่อนสมัคร สสวท #หลักสูตรบูรณาการSMTที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น

บทความก่อนหน้านี้มาแล้ว!! ทปอ.เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ TCAS65
บทความถัดไปดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ 2565 สังกัด สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่