อบรมออนไลน์ฟรี 13 หลักสูตร
อบรมออนไลน์ฟรี 13 หลักสูตร "เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู" รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC

อบรมออนไลน์ฟรี 13 หลักสูตร “เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู” รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC วันนี้ ครูอาชีพดอทคอมขอแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ของ Starfish Labz “เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู” 13 หลักสูตร อบรมฟรี นับชั่วโมง PLC ได้ด้วย

อบรมออนไลน์ฟรี 13 หลักสูตร "เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู" รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC
อบรมออนไลน์ฟรี 13 หลักสูตร “เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู” รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแม้กระทั้งสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาและตอบโจทย์การดำเนินชีวิตที่สะดวกสะบาย หรือพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยเราขอแนะนำ 5 หลักสูตรอบรมยอดฮิต ดังนี้ครับ

1. การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา คลิกเข้าอบรมฟรี

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นก็มีความสำคัญอย่างมากในการให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกกับตนเอง.

การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา คลิกเข้าอบรมฟรี
การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา คลิกเข้าอบรมฟรี

รายละเอียดคอร์ส

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนั้นจะต้องเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของการโปรแกรมก่อน เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมได้มีความเข้าใจ แล้วสามารถนำไปต่อยอดในการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

2. CS Unplugged คลิกเข้าอบรมฟรี

CS Unplugged หรือ Computer Science Unplugged เป็นแนวคิดการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

CS Unplugged คลิกเข้าอบรมฟรี
CS Unplugged คลิกเข้าอบรมฟรี

รายละเอียดคอร์ส

CS Unplugged เป็นแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการใช้กิจกรรม การเล่นสนุก บัตรคำ ปริศนา เกม กระดาน ดินสอสี อุปกรณ์ และสิ่งรอบตัวมาประกอบกันเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ

3. วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง คลิกเข้าอบรมฟรี

ทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง คลิกเข้าอบรมฟรี
วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง คลิกเข้าอบรมฟรี

รายละเอียดคอร์ส

วิทยาการคำนวนเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งสามารถใช้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนการโค้ดดิ้งเป็นการพัฒนาทักษะในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิต อาชีพ การงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การสร้างภาพยนตร์สั้น คลิกเข้าอบรมฟรี

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจของผู้เรียน การสร้างและการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

การสร้างภาพยนตร์สั้น คลิกเข้าอบรมฟรี
การสร้างภาพยนตร์สั้น คลิกเข้าอบรมฟรี

รายละเอียดคอร์ส

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจของผู้เรียน การสร้างและการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

5. วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio คลิกเข้าอบรมฟรี

การเรียนรู้เรื่องวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line Application ) ข้อดีข้อเสียของ Line sticker ขั้นตอนการทำไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Creators) และขั้นตอนการนำไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio คลิกเข้าอบรมฟรี
วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio คลิกเข้าอบรมฟรี

รายละเอียดคอร์ส

ในยุคที่ชีวิตประจำวันถูกโยกย้ายเข้ามาอยู่ในจอมือถือ แอพพลิเคชัน LINE ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อสื่อสาร”สติ๊กเกอร์ไลน์” ก็ปรากฏขึ้นในฐานะตัวแทนอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนหากเปรียบ LINE เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่ง สติ๊กเกอร์ไลน์ก็เปรียบเสมือนเครื่องเรือนหรืองานศิลปะที่จำเป็นต้องประดับอยู่คู่บ้านเมื่อใดที่มีเพื่อน ญาติหรือคนใกล้ชิดมาพบเห็น ก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไป นอกจากสติ๊กเกอร์ไลน์จะเป็นตัวแทนของความรู้สึกแล้ว บางครั้งมันสามารถทดแทนข้อความที่ต้องใช้บ่อยครั้ง หรือแม้แต่ข้อความยาวๆต้องใช้เวลานานในการพิมพ์ อีกทั้งยังมีโอกาสในการพิมพ์ผิดสูง

คลิกดูคอร์สทั้งหมดที่นี่ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่