หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า รับเกียรติบัตรฟรี

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า รับเกียรติบัตรฟรี

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า รับเกียรติบัตรฟรี

4003
0
อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า รับเกียรติบัตรฟรี
อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า รับเกียรติบัตรฟรี

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า รับเกียรติบัตรฟรี โดยสามารถเข้าเรียนได้ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า รับเกียรติบัตรฟรี
อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า รับเกียรติบัตรฟรี
อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า รับเกียรติบัตรฟรี

1.สามารถเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://kpielearning.com

2.คลิกลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบในกรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

คลิกสมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบในกรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
คลิกสมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบในกรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

3. พบหลักสูตรเปิดให้เข้าเรียนออนไลน์ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม สมัครเรียน

เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าเรียนออนไลน์ หลักสูตร ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า เมื่อเรียนจบจะได้รับใบประกาศจากสถาบันพระปกเกล้าได้ฟรี!!

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

สถาบันพระปกเกล้ามีภารกิจในการเผยแพร่และส่งเสริมประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจอันเป็นความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ความหมาย และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตย สถาบันจึงตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเหล่านี้แก่สาธารณะชนในเบื้องต้น  ดังกล่าวแล้ว “สื่อ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะ “สื่อด้านประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อดิจิทัล จะสามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่แพร่หลาย เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ของผู้คนในสังคมที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จึงได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ขึ้น โดยนำเสนอเนื้อหาความรู้ที่บูรณาการหลักการประชาธิปไตยเข้าไว้ในคุณลักษณะพื้นฐานที่สังคมต้องการจำนวน 5 คุณลักษณะได้แก่ ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ ซึ่งหลักสูตรและกระบวนการในการสอนผ่านระบบครั้งนี้ จะเน้นการให้ความรู้ประกอบการฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น เนื้อหาที่ปรากฏในระบบจะประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การทำแบบฝึกหัด และการสอบวัดความรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวกับเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหากพลเมืองมีคุณลักษณะนั้นๆ และ ลักษณะหรือพฤติกรรมตามคุณลักษณะนั้นๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา (ผู้เรียน) ในหลักสูตรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับค่านิยมการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทย

เนื้อหาของหลักสูตร

หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น 6 รายวิชา ได้แก่

  • พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
  • ความรับผิดชอบ
  • ความมีวินัย
  • ความซื่อสัตย์
  • ความมีเหตุผล
  • จิตสาธารณะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร
ตัวอย่างเกียรติบัตร

บทความก่อนหน้านี้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น สมัครวันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างคู่มือ การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่