สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร เปิดลงทะเบียน 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564
สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร เปิดลงทะเบียน 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร เปิดลงทะเบียน 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 มีกำหนดการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564 และมีระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา
2. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
3. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว
4. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
5. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต
6. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ยืดเส้น ยืดสาย ร่างกายแข็งแรง
7. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า
8. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี) เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน
9. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
10. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร เปิดลงทะเบียน 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564
สสวท.เปิดอบรมครู ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร เปิดลงทะเบียน 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและอบรมได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่ Facebook page ในแต่ละระดับได้ดังนี้

– IPST SMT Teacher ปฐมวัย
– IPST SMT Teacher ประถมต้น
– IPST SMT Teacher ประถมปลาย
– IPST SMT Teacher มัธยมต้น
– IPST SMT Teacher มัธยมปลาย

หรือ Email: smttraining@ipst.ac.th
————————————————–
*** Download คู่มือการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ 64 ได้ที่ https://bit.ly/2Rk1Znt ***
————————————————
หมายเหตุ จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ทดสอบออนไลน์ เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ผ่านเกณฑ์ 60% หรือ 12 ข้อ รับเกียรติบัตรทาง E-mailโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี
บทความถัดไปขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่