ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรใหม่ ปี 2565 หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 25/11/2564 ถึง 31/12/2565

ครูอาชีพดอทคอม เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ไปกับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 โดย สำนักงาน ก.พ. ผ่าน OCSC Learning Space

เป้าหมายการเรียนรู้

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office Excel 2016 และ 2019

วิทยากร

 1. น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาวิกรรม

ประเด็นการเรียนรู้

 1. การเปการทำสูตรคำนวณอายุงาน อายุราชการ
 2. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่สามมิติ
 3. การแยกช้อมูลออกเป็นคอลัมน์ และการรวมข้อมูล
 4. การทำ Excel พูดภาษาอังกฤษ และคำอ่านตัวเลข
 5. การนำเสนอข้อมูลด้วย Conditional Formatting
 6. การวิเคราะข้อมูลด้วย Chart
 7. การใช้คำสั่ง if และการ filter ขัอมูล

วิธีการประเมินผล บทเรียนออนไลน์ ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

บทเรียนในรายวิชา

 • บทที่ 1 บทแนะนำรายวิชาวิดีโอ, 2 นาที
 • บทที่ 2 แผนการเรียนรู้วิดีโอ, 1 นาที
 • บทที่ 3 วิธีการเลือกอย่างถูกต้อง part1วิดีโอ, 14 นาที
 • บทที่ 4 วิธีการเลือกอย่างถูกต้อง part2วิดีโอ, 7 นาที
 • บทที่ 5 การเลือกแบบกำหนดเอง หรือการใส่ condition PART1วิดีโอ, 13 นาที
 • บทที่ 6 การเลือกแบบกำหนดเอง หรือการใส่ condition PART2วิดีโอ, 9 นาที
 • บทที่ 7 การใช้คำสั่ง Flash Fillวิดีโอ, 15 นาที
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย chart PART1วิดีโอ, 16 นาที
 • บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย chart PART2วิดีโอ, 16 นาที
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย chart PART3วิดีโอ, 13 นาที
 • บทที่ 11 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย chart PART4วิดีโอ, 14 นาที
 • บทที่ 12 การใช้สมการ หรือสูตรในการคำนวณ PART1วิดีโอ, 16 นาที
 • บทที่ 13 การใช้สมการ หรือสูตรในการคำนวณ PART2

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ลิงก์เข้าเรียนคลิกที่นี่

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

คลิกที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/me/certificate

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร
วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่