ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง

ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง สพฐ. มจธ. กรมสุขภาพจิต และ AIS มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และไม่ทำร้ายผู้อื่น เมื่อเรียนรู้ครบทุกตอน และผ่านการทดสอบ Post test เกณฑ์ผ่านคือ 70 % (สามารถทำซ้ำได้หลายครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์) ครูผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ E-Certificate จำนวน 9 ชั่วโมง ซึ่งใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี ได้ทาง https://learndiaunjaicyber.ais.co.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อุ่นใจไซเบอร์ คือ สื่อการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้สนใจ มีทักษะที่จะสร้างเด็กไทยให้รู้เท่าทันดิจิทัล ป้องกันการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์บนโลกอินเทอร์เน็ต สามารถรับมือกับภัยที่จะมากับสื่ออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ปลูกฝังความรู้เท่าทันในดิจิทัล หรือ DQ ให้กับเด็กๆ เพื่อจะได้มีทักษะการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญฉลาด

โดยทักษะด้านดิจิทัลที่เด็กไทยควรรู้เท่าทันประกอบด้วยด้านดังนี้

– Digital Citizen Identity (การเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์บนโลกออนไลน์)

– Screen Time Management (การที่เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ และบริหารจัดการการใช้เวลาบนสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม)

– Cyberbullying Management (สามารถรับมือได้อย่างเหมาะสมเมื่อถูกรังแกบนโลกออนไลน์)

– Cyber Security Management (สามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย)

– Digital Empathy (การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น)

– Digital Footprints (การเข้าใจถึงร่องรอยบนโลกดิจิทัลที่เราทิ้งไว้ และผลที่อาจตามมา)

– Critical Thinking (การคิดอย่างมีเหตุผล)

– Privacy Management (การรู้สิทธิ และรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเอง)

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ หมดเขตวันที่ 10 ก.พ.2565 นี้
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจ ไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ หมดเขตวันที่ 10 ก.พ.2565 นี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ หมดเขตวันที่ 10 ก.พ.2565 นี้
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง 9

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ หมดเขตวันที่ 10 ก.พ.2565 นี้
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เกียรติบัตรเรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

เข้าอบรมคลิกที่นี่

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์นักเรียน สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน (Fundamental Level) และหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Advanced Level) อีกด้วย สามารถสมัครได้ที่ https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/learning-path/online/

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง 10

วิธีการดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรออนไลน์

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรออนไลน์ หลังจากเรียนรู้ครบ 100% และสอบผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1. เข้าไปที่เส้นทางการเรียนรู้
2. เลือกเมนูด้านบน หัวข้อ ประกาศนีบัตรออนไลน์
3. คลิก ดาวน์โหลด

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง 11

หนังสือรับรองหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง 12
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง 13
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง 14

ลำดับที่ 29 รหัสหลักสูตร 64099 หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองติจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา (Digital Citizenship Education for Primary Teachers) โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานกรรศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารนบุรี และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 14 หลักสูตร รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
บทความถัดไปลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่