เรียนออนไลน์ หลักสูตรการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE) รับเกียรติบัตรฟรี (มีหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
เรียนออนไลน์ หลักสูตรการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE) รับเกียรติบัตรฟรี (มีหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

เรียนออนไลน์ หลักสูตรการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE) รับเกียรติบัตรฟรี (มีหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) โดย Starfish labz

ครูอาชีพดอทคอมขอเชิญชวนคุณครูทุกท่าน ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรการ จัดการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม (EE) เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดย Starfish labz

รายละเอียดคอร์ส

เรียนออนไลน์ หลักสูตรการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE) รับเกียรติบัตรฟรี (มีหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
เรียนออนไลน์ หลักสูตรการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE) รับเกียรติบัตรฟรี (มีหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างจิตสำนึกและความห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีความรู้ ทักษะ ความตั้งใจจริง มีเจตคติที่ดี มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหาใหม่ โดยตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษาตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

Learning Outcomes

– ต้นกำเนิดและแนวคิดของ EE สิ่งแวดล้อมศึกษานับเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้คนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
– ประโยชน์สำหรับนักเรียนและนักการศึกษา สิ่งแวดล้อมนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ อีกทั้งยังส่งผลกับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมนุยษ์อย่างเรา ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลธรรมชาติไว้ให้ดีที่สุด เพื่อรักษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราได้อย่างยั่งยืน
– บทบาทของครูในการสอน EE การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางสังคมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
– การเรียนรู้นอกสถานที่ การจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนพาผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ให้รู้จักหวงแหน รักและห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักรับผิดชอบต่อชุมชน ต่อตนเอง และส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ หลักสูตรการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE) รับเกียรติบัตรฟรี (มีหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
เรียนออนไลน์ หลักสูตร การจัดการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม (EE) รับเกียรติบัตรฟรี (มีหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

เข้าเรียนออนไลน์

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE) หลักสูตรภาษาไทย

Environmental Education (EE) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความก่อนหน้านี้คู่มือเข้าร่วมงาน อบรมหลักสูตรออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ห้วงวันที่ 6 สิงหาคม – 14 กันยายน 2564
บทความถัดไปขอเชิญร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่