สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต รุ่นที่ 2 อบรม 22 มิถุนายน - 22 กันยายน 2565
สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต รุ่นที่ 2 อบรม 22 มิถุนายน - 22 กันยายน 2565

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต รุ่นที่ 2 อบรม 22 มิถุนายน – 22 กันยายน 2565

เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม “การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต” ในรูปแบบออนไลน์ อบรมผ่าน (https://teacherpd.ipst.ac.th)

สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต รุ่นที่ 2 อบรม 22 มิถุนายน - 22 กันยายน 2565
สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต รุ่นที่ 2 อบรม 22 มิถุนายน – 22 กันยายน 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสําหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสร์หรือผู้สนใจที่เริ่มใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ซึ่งจะสอนการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต โดยมีการแนะนำกล่องเครื่องมือและเมนูการใช้งานต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมในการฝึกใช้งานกล่องเครื่องมือและเมนู เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้งานโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เน้นการดูวิดีโอคลิป เพื่อศึกษาการทำงานของกล่องเครื่องมือและเมนู ลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น

***สำหรับการอบรมนี้ ได้จัดเรียงเนื้อหาตามความสำคัญก่อนหลัง ผู้เรียนควรวางแผนในการเรียนให้ทันภายในช่วงเวลาเปิดหลักสูตร
****สำหรับแบบฝึกหัด มีไว้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา ไม่ต้องส่งกลับ เนื่องจากไม่มีการคิดคะแนน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 ที่เน้นเรขาคณิต
2. เพื่อให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการสร้างสื่อการสอน หรือใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนได้

จำนวนชั่วโมงเรียน

42 ชั่วโมง

ช่วงเวลาการอบรมและแจ้งผลการอบรม

อบรม: 22 มิถุนายน – 22 กันยายน 2565

รูปแบบการอบรม

ผู้เรียนต้องเข้าอบรมด้วยระบบออนไลน์ผ่านระบบอบรมครู (https://teacherpd.ipst.ac.th)

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
บทความถัดไปดาวน์โหลด แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA โดย สทศ.สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่