รวมคอร์สเรียนออนไลน์ Home-Based Learning เรียนฟรี 20 คอร์ส จาก Starfish Labz
รวมคอร์สเรียนออนไลน์ Home-Based Learning เรียนฟรี 20 คอร์ส จาก Starfish Labz

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ Home-Based Learning เรียนฟรี 20 คอร์ส จาก Starfish Labz

Home-Based Learning คือการที่ผู้ปกครองจะได้เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยที่ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองจากที่บ้าน เนื่องจากในสภาวะโรคระบาดในปัจจุบันทำให้เด็กๆไม่สามารถกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองยุคใหม่ที่จะต้องทำหน้าที่พ่อแม่ และคุณครูไปพร้อมๆกัน โดยใน Collection นี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กที่บ้านได้อย่างง่ายๆและสนุก รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะชีวิต ทักษะด้านเทคโนโลยี และได้เสริมสร้างประสบการ์ณผ่านการได้ลงมือทำด้วยตนเองด้วย

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำ คอร์สเรียนออนไลน์ จาก Starfish Labz กว่า 20 คอร์ส เรียนฟรี มีเกียรติบัตร พร้อมแล้ว เลือกคอร์สที่ใช่ คอร์สที่ชอบแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันเลยครับ

การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ หลักสูตรสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลของผู้เรียน ดูเนื้อหาคอร์ส

การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
รวมคอร์สเรียนออนไลน์ Home-Based Learning เรียนฟรี 20 คอร์ส จาก Starfish Labz

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ ดูเนื้อหาคอร์ส

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู
รวมคอร์สเรียนออนไลน์ Home-Based Learning เรียนฟรี 20 คอร์ส จาก Starfish Labz

CS Unplugged

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ CS Unplugged หรือ Computer Science Unplugged เป็นแนวคิดการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ดูเนื้อหาคอร์ส

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ Home-Based Learning เรียนฟรี 20 คอร์ส จาก Starfish Labz
รวมคอร์สเรียนออนไลน์ Home-Based Learning เรียนฟรี 20 คอร์ส จาก Starfish Labz

ห้องเรียนแห่งอนาคต

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนแห่งอนาคต

ดูเนื้อหาคอร์ส

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม การใช้เทคโนโลยี และวิธีการที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลมีประสิทธิภาพ ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วน เรียนรู้เรื่อง การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด 

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

เลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยวินัยเชิงบวก

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ การเลี้ยงลูกเชิงบวก เป็นแนวทางการเลี้ยงลูกที่เหล่าบรรดาแม่ๆ ยุคใหม่ให้ความสนใจและอยากนำมาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกของตัวเอง หลายคนเลือกศึกษาผ่านการอ่านหนังสือ และจำนวนไม่น้อยที่เลือกศึกษาจากเพจแนะนำการเลี้ยงลูกในเว็บไซด์ต่าง ๆเรียนรู้เรื่อง วินัยเชิงบวกคืออะไร ? 

เลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยวินัยเชิงบวก

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่าThailand 4.0คืออะไร แนวคิดในการเลี้ยงลูกยุค4.0 เทคนิคการเลี้ยงลูกยุค 4.0 รวมถึงการเรียนรู้บทบาทของผู้พ่อแม่ในยุค4.0เพื่อส่งเสริมให้ลูกอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เรียนรู้เรื่อง Thailand 4.0 คืออะไร 

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

รู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัล

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ ในยุคที่อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แม้แต่การใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาที่รวดเร็วและทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ฉะนั้นในยุคที่ทุกอย่างพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เราต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างฉลาดรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้เรื่อง ชีวิตดิจิทัล 

รู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัล

สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ การเรียนรู้เรื่อง แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), เทคนิคการสอนดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y, แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีกับกิจกรรมดาราศาสตร์ เรียนรู้เรื่อง แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ หน้าที่ ประเภทของประสาทสัมผัสทั้งห้า การจัดกิจกรรม รวมไปถึงสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัย เรียนรู้เรื่อง ประสาทสัมผัสคืออะไร 

ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน (project) เป็นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้เรื่อง ความหมายและลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL 

แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นการสอนที่สร้างสถานการณ์ให้คล้ายกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนแสดงตามความรู้สึกนึกคิดของตนตามที่ได้รับมอบหมายทำให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน เรียนรู้เรื่อง อะไรคือกิจกรรมบทบาทสมมติ 

บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างไร

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กทั้งสี่ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เรียนรู้เรื่อง รู้จักกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง 

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างไร

เกมการศึกษาสำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่สำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานผ่านเกมการศึกษาที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาด้านสติปัญญา เรียนรู้เรื่อง เกมการศึกษาสำคัญอย่างไร 

เกมการศึกษาสำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

ทำไมต้อง…Learning By Doing

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ แนวความคิดและที่มาของการเรียนรู้ Learning by doing ผลที่ได้รับเมื่อเรียนรู้แบบ Learning by doing การสร้างองค์ประกอบในการจัดการเรีนรู้ และการลงมือจัดกิจกรรม เรียนรู้เรื่อง รู้จักทฤษฎีการเรียนรู้ Learning By Doing 

ทำไมต้อง...Learning By Doing

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง เรียนรู้เรื่อง Active Learning คืออะไร 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเน้นประเมินทักษะการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้ เรียนรู้เรื่อง ความแตกต่างของผู้เรียน 

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

คอร์สที่จะพาคุณครูไปพบกับ คอร์สนี้เป็นการแนะนำผู้สอนหรือครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสามารถทำไปแนวทางปฎิบัติในการบูรณาการในชั้นเรียน และเพื่อช่วยลดการสอนการเรียนเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันได้ เรียนรู้เรื่อง การสอนเชิงบูรณาการคืออะไร 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

*** เมื่อเรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี จาก Starfish Labz

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้10 คอร์สเด็ด ต้องบอกต่อ แจกแบบจุกๆ รับเกียรติบัตร พร้อมแลกของรางวัลฟรี!! จาก Starfish Labz
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่