ดาวน์โหลด แผนการสอนวิชาลูกเสือ แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.1 – ม.3 ไฟล์ WORD
ดาวน์โหลด แผนการสอนวิชาลูกเสือ แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.1 – ม.3 ไฟล์ WORD

ดาวน์โหลด แผนการสอนวิชาลูกเสือ แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.1 – ม.3 ไฟล์ WORD โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แผนความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นองค์ประกองสำคัญหนึ่งที่จัดอยู่ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดย เริ่มตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติงาน และปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามเนื้อหาของหลักสูตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการเรียนรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่กองลูกเสือ โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด แผนการสอนวิชาลูกเสือ แผนจัดกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.1 – ม.3 ไฟล์ WORD
ดาวน์โหลด แผนการสอนวิชาลูกเสือ แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.1 – ม.3 ไฟล์ WORD
ดาวน์โหลด แผนการสอนวิชาลูกเสือ แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.1 – ม.3 ไฟล์ WORD 3

รายการไฟล์

แผนการจัด กิจกรรมลูกเสือสำรอง

แผนการเรียนรู้ถูกเสือ – เนตรนารี ป.1

แผนการเเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี ป.2

แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี ป.3

เกมและเพลงลูกเสือ

แผนการจัด กิจกรรมลูกเสือสามัญ

แผนการเรียนรู้ถูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ป.4

แผนการเรียนรู้ถูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ป.5

แผนการเรียนรู้ลูกเสื่อ – เนตรนารี สามัญ ป.6

เกมและเพลง

แผนการจัด กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

แผนการเรียนรู้ถูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1

แผนการเรียนรู้ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.2

แผนการเรียนรู้ถูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3

เพลงและเกม

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับเกียรติบัตรฟรี จาก DTAC และมูลนิธิทิสโก้
บทความถัดไปดาวน์โหลด แนวทางการการดำเนินการนำลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่