แจกไฟล์ ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกไฟล์ ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

การเขียนสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียน และสถานศึกษาปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แจกไฟล์ ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 4

การเขียนสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละรอบ โดยมีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร ไม่ต่ำกว่า 16 พอยท์
โดยเอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน 5 หน้า โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่าน QR Code

หมายเหตุ หากเขียนเกิน 3หน้า หรือเอกสารอ้างอิง แนบท้ายเกิน 5 หน้า ให้ได้ 0 คะแนน

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 5
แจกไฟล์ ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ์ย้ายครู 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 6

ขอบคุณไฟล์ ครูพรอนันต์ รัตนพาไชย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่