แจกไฟล์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี

“วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน” สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ที่โรงเรียนชื่อผลการปฏิบัติที่ดี (Good/Best Practice)
1บ้านนเรศการผูกผ้า และการจับจีบผ้า  
2วัดรางกร่าง“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”   การทำไส้อั่วสมุนไพร
3บ้านทุ่งดินดำการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การยกระดับทักษะชีวิตที่ยั่งยืน
4บ้านหัววังกองทุนธุรกิจนักเรียน
5บ้านเขากำแพงการจัดทำผลิตภัณฑ์จากริบบิ้น
6วัดบางบอนงานเกษตรสู่อาชีพ
7วัดพรสวรรค์ถุงนม ให้เงินออม
8พลับพลาไชยโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการคิดสู่อาชีพในยุค 4.0 
9วัดจำปาฝึกทักษะสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10บ้านหนองจิกรากข่าการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย และวงปี่พาทย์มอญ โดยผสมผสานวิธีสอนของครูภูมิปัญญาดนตรีไทยและวงปี่พาทย์มอญ  
11วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ  สร้างรายได้นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
12วัดเขาพนมนางผักไฮโดรโปรนิกส์ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
13วัดทุ่งคอกTKS 4 STEPS พอเพียงกูรู เคียงคู่อาชีพ
14วัดกลางบ้านดอนกระบวนการกล้วย ๆ (Bandon Banana)
15วัดท่าไชย(ประชานุกูล)โครงการพัฒนา”ทักษะอาชีพ”
16วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)5 Way วิพีส่งเสริมทักษะงานอาชีพ

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี 4
แจกไฟล์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี 5
แจกไฟล์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี 6

ขอบคุณที่มา : กลุ่มนิเทศ สุพรรณบุรี เขต 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่