แจกไฟล์ บัญชีเรียกชื่อและสมุดพัฒนาการเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย (อ.1-3)
แจกไฟล์ บัญชีเรียกชื่อและสมุดพัฒนาการเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย (อ.1-3)

แจกไฟล์ บัญชีเรียกชื่อและสมุดพัฒนาการเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย (อ.1-3) โดยเพจN-Project

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ บัญชี เรียกชื่อ และสมุดพัฒนาการ เด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย อนุบาล1-3 หลักสูตรปรับปรุง 2560 บัญชีเรียกชื่อนักเรียน excel บัญชีเรียกชื่อนักเรียนปฐมวัย หลักสูตร 2560 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณไฟล์จากเพจN-Project โปรแกรมบันทึก สามารถคำนวณอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม Excel

พัฒนาการ เด็กปฐมวัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่เป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการนี้จะควบคู่กันไปตามกณฑ์อายุและวัยของเด็ก ซึ่งจะต้องอาศัยปัจัยสภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดู ถ้าเด็กถูกอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูที่ดีเด็กก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลา วุฒิภาวะ การเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้มนุษย์มีความสามรถและพฤติกรรมที่แตกต่างกันและเป็นไปตามศักยภาพ

นิยามศัพท์ :

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
Gross motor (GM) หมายถึง พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
Fine Motor (FM) หมายถึง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
Receptive Language (RL) หมายถึง พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
Expressive Language (EL)มายถึง พัฒนาการด้านการใช้ภาษา
Personal and Social (PS)มายถึง พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

EF : Executive Functions of the Brain ทักษที่เป็นแกนหลัก 3 อย่างในวัยเด็กปฐมวัย หมายถึง การทำงานขั้นสูงของสมองที่ช่วยให้นำเอาความรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจในการปฏิบัติ เป็นความสามารถของสมองที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย และเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในสังคม การศึกษา และการทำงานซึ่งในช่วงปฐมวัยประกอบด้วยทักษะสำคัญ 3 อย่าง ดังนี้

  1. Working Memory : ทักษะความจำที่นำข้อมูลมาใช้งาน
  2. Inhibitory ControV/Self-Regulation ทักษะการยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง
  3. Cognitive Flexibility ทักษะการคิดและปรับการกระทำอย่างยืดหยุ่น

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ บัญชีเรียกชื่อและสมุดพัฒนาการเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย (อ.1-3) 3
แจกไฟล์ บัญชีเรียกชื่อและสมุดพัฒนาการเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย (อ.1-3) 4

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอขอบคุณ เพจ N-Project

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่