ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางจัดทำเอกสารตรวจสอบตัวชี้วัดย้ายประเมินตัวเอง ครู รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์ Word แก้ไขได้
ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางจัดทำเอกสารตรวจสอบตัวชี้วัดย้ายประเมินตัวเอง ครู รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางจัดทำเอกสารตรวจสอบตัวชี้วัดย้ายประเมินตัวเอง ครู รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทาง จัดทำเอกสาร ตรวจสอบตัวชี้วัดย้ายครู 2567 แบบตรวจสอบตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน และกรอบการพิจารณา ให้อ้างอิงจากหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม 2566

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางจัดทำเอกสารตรวจสอบตัวชี้วัดย้ายประเมินตัวเอง ครู รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์ Word แก้ไขได้
ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางจัดทำเอกสารตรวจสอบตัวชี้วัดย้ายประเมินตัวเอง ครู รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์ Word แก้ไขได้ 3
ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางจัดทำเอกสารตรวจสอบตัวชี้วัดย้ายประเมินตัวเอง ครู รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์ Word แก้ไขได้
ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางจัดทำเอกสารตรวจสอบตัวชี้วัดย้ายประเมินตัวเอง ครู รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์ Word แก้ไขได้ 4

หมายเหตุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๑๕๕๕ เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

ขอบคุณไฟล์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (secondarysurin.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่