แจกไฟล์ word ตัวอย่างรายงานรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบประวัติและผลงานเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ เขียนรายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พฤติกรรมและเหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการ “ครูดีในดวงใจ”

ตอนที่ 3 ผลงานที่สำคัญโดยย่อ เป็นส่วนที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเหมาะสมกับการเป็น “ครูดีในดวงใจ

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ word ตัวอย่างรายงานรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
แจกไฟล์ word ตัวอย่างรายงานรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 2

ขอขอบพระคุณที่มา :: ครูศิริประภา วงษ์คำนา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่