ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น อ่านออกเขียนได้ 100% ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำไฟล์ แบบฝึกหัด การสอนภาษาไทยด้วยบันไดทักษะ 5 ขั้น นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ 100% ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ร่วมกับชมรมครูภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต ๔ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยบันได ๕ ขั้น (ห้องเรียนภาษาพาเพลิน) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการย้อนยุค โดยครูจัดการเรียนการสอนไปตามลำดับเนื้อหาอย่างครบถ้วน โดยใช้กิจกรรมแบบบันไดทักษะ ๕ ขั้น คือ

ขั้นที่หนึ่ง หาเรื่องให้สนุก
ขั้นที่สอง แจกลูกสะกดคำ
ขั้นที่สาม อ่านย้ำนำวิถี
ขั้นที่สี่ คัดลายมือให้ถูกวิธี
ขั้นที่ห้า เขียนตามคำบอกทุกวัน

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4 6

กล่าวคือ

ขั้นที่หนึ่งครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง, เกม , นิทาน , หรือ ของจริง ฯลฯ เพื่อสร้างบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่สอง เน้นให้ครูอ่านออกเสียงแจกลูกผันเสียงนำนักเรียน และจากนั้นใน

ขั้นที่สาม ให้นักเรียนเปล่งเสียงอ่านตาม ทั้งคำเดี่ยวและ คำประสม จากนั้น ใน

ขั้นที่สี่ ฝึกคัดลายมือให้สวยงาม และถูกต้องตามรูปแบบตัวอักษรที่กำหนด จากคำที่ฝึกในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง ส่วนในขั้นสุดท้ายคือ

ขั้นที่ห้าให้ฝึกเขียนคำ เขียนคำตามคำบอก เขียนคัดลายมือ และเขียนกลุ่มคำ ตามแบบฝึกในหนังสือ อ่านได้แล้วฝึกเขียนตามคำบอก และเขียนคัดลายมือตามลำดับไปทีละบททีละเดือน จากง่ายไปหายาก

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4 7
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4

ดาวน์โหลดแบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5ขั้น

ดาวน์โหลด ไฟล์แบบฝึกการสอนภาษาไทย doc รูปแบบไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ จำนวน 5 เล่มคือ

1. หาเรื่องให้สนุก

2. แจกลูกสะกดคำ

3. อ่านย้ำนำวิถี

4. คัดลายมือให้ถูกวิธี

5. เขียนตามคำบอกทุกวัน

ตัวอย่างไฟล์แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5ขั้น

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4
ครูอาชีพ : ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น doc อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4

ขอบคุณที่มา ; สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่