แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจลแอลกอฮอล์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจลแอลกอฮอล์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจลแอลกอฮอล์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

แบบทดสอบและประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับเนื้อหา เรื่อง เจลแอลกอฮอล์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

คำชี้แจง

แบบทดสอบและแบบประเมินฉบับนี้เป็นทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้รับบริการในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบ เจลแอลกอฮอล์
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง เจลแอลกอฮอล์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
***หมายเหตุ ให้ผู้รับบริการทำแบบทดสอบและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจมากที่สุด
ทำเสร็จแล้วรับเกียรติบัตรได้ทางอีเมล

รับชม VDO ก่อนทำแบบทดสอบ อยู่ด้านล่างนี้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจลแอลกอฮอล์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เจลแอลกอฮอล์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่