แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตรเป็นที่ระลึกคลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

คำชี้แจง

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 4

ขอบคุณที่มา :: กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

บทความก่อนหน้านี้ก.ค.ศ.ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2566
บทความถัดไปลงทะเบียนร่วมการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2566 รับเกียรติบัตร โดยสภาการศึกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่