แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตรเป็นที่ระลึกคลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

คำชี้แจง

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 4

ขอบคุณที่มา :: กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่