แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง
แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง

แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง

แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงฯ PA ผอ.เป็นประธานทุกชุด อีก 2 ท่านเป็นกรรมการ ไม่มีใครเป็นเลขาฯ ถ้าโรงเรียนอยากให้มีเลขาฯ ให้แต่งตั้งงานบุคคลเป็นเลขางาน (ยึดตำแหน่งตามแบบ PA3) ปล.โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง 7
แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง 8
แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง
แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง 9

1. ผอ.ร.ร.เป็นประธานกรรมการทุกชุด

2. กรรมการจำนวน 2 คน อาจมาจาก

– ศน. ไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ
– อาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า ผศ.
– ครูชำนาญการพิเศษจากสถานศึกษาอื่น
– ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา

3. สามารถแต่งตั้งกรรมการได้มากกว่า 1 คณะ ขึ้นกับบริบทของแต่ละ
สถานศึกษา

– กรรมการทุกคนเป็นคณะกรรมการม่มีใครเป็นตำแหน่งเลขาฯ
– เลขาฯ งาน PA คือ ครูตามคำสั่งของโรงเรียน

แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง
แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง 10

แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง 11

4. ต้องระบุวิธีการและแนวปฏิบัติเฉพาะของคณะกรรมการ

5. วันที่ประกาศไม่จำเป็นต้องลงวันที่ 1 ต.ค. แต่ให้ลงวันที่ระหว่าง 1 ต.ค. ถึง 30 ก.ย. ตามความเหมาะสม เพราะสถานศึกษา
ต้องประเมินให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)

แนวทางการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง 12

ขอบคุณที่มา : Facebook เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่