แจกสื่อการสอนฟรี โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เทมเพลตโฮโลแกรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “สร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกช่วงวัยสร้างนวัตกรรม” โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีแนวคิดที่จะศึกษาความสนใจของผู้ดาวน์โหลดสื่อต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์สื่อต่อไปในอนาคต

โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Hologram Media Development Project on Digital Learning Platform in the 21st Century) ประเภททุนส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ปี 2564 ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยสื่อที่ผลิตในโครงการ ได้แก่
สื่อการสอนสร้างโฮโลแกรมโปรเจคเตอร์รูปแบบใหม่ I DIY NEW HOLOGRAM PROJECTOR เป็นสื่อโฮโลแกรมแนวใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นให้สามารถสร้างได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยสื่อเสนอความหลากหลายในสร้างสรรค์โฮโลแกรมโปรเจคเตอร์ ผ่านมุมมองของจากคนหลายช่วงวัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกช่วงวัยสร้างสรรค์นวัตกรรม(โฮโลแกรม) และ สื่อการสอนสร้างโฮโลแกรมมีเดีย I NEW HOLOGRAM MEDIA ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีผ่านการสร้างโฮโลแกรมมีเดีย โดยเน้นให้บุคคลทั่วไปทั้งที่มีความถนัดหรือไม่ถนัดในโปรแกรมนั้นๆ

สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมได้จากสื่อที่ผลิตขึ้น
มาร่วมสนุกกับการสร้างโฮโลแกรมแนวใหม่และเสริมทักษะการใช้ 5 โปรแกรมสร้างสรรค์สื่อได้ที่ช่อง Youtube “Hellogram2022”
หรือ https://www.youtube.com/@Hellogram2022

สามารถเลือกสื่อสร้างสรรค์ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด

  • Transparencies Hologram pattern I แพทเทิร์นโฮโลแกรมแผ่นใส
  • Acrylic Hologram pattern I แพทเทิร์นโฮโลแกรมอะคริลิค
  • Edible Hologram pattern I แพทเทิร์นโฮโลแกรมกินได้
  • HOLOGRAM TEMPLATE I เทมเพลต โฮโลแกรม
  • HOLOGRAM CANVA TEMPLATE I เทมเพลตโฮโลแกรมแคนวา
  • สื่อทั้งหมดของโครงการ

และสามารถดาวน์โหลดสื่อแพทเทิร์นหรือเทมเพลตในการสร้างโฮโลแกรม ได้ที่

แจกสื่อการสอนฟรี โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เทมเพลตโฮโลแกรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แจกสื่อการสอนฟรี โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เทมเพลตโฮโลแกรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4
แจกสื่อการสอนฟรี โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เทมเพลตโฮโลแกรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แจกสื่อการสอนฟรี โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เทมเพลตโฮโลแกรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5
แจกสื่อการสอนฟรี โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เทมเพลตโฮโลแกรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แจกสื่อการสอนฟรี โครงการพัฒนาสื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เทมเพลตโฮโลแกรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 6

กองทุนสื่อ สื่อโฮโลแกรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล Hellogram2022 สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website: www.thaimediafund.or.th
Facebook: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube: www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official: @thaimediafund

บทความก่อนหน้านี้เรียนออนไลน์ฟรี คอร์ส How to ปรับตัวจากมัธยมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตรฟรี จาก Starfish Academy
บทความถัดไปมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ประจำปี 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 กรกฎาคม 2566
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่