แจกฟรี เทมเพลตคลิปแรงบันดาลใจ สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย ไฟล์ powerpoint *.ppt แก้ไขได้

แบ่งปันเทมเพลตคลิปแรงบันดาลใจ คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะ (เป็นเพียงแนวทางเผื่อครูหลายๆท่านค่ะ) เป็นไฟล์ .ppt สามารถแก้ไขได้ค่ะ

วิธีการอัดคลิปสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการสอนเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA (ปรับแก้เพิ่มเติมตาม ว15/65 ลว. 1 ก.ค.65) (ไม่เกิน 10 นาที)

รูปแบบของคลิปสภาพปัญหา

 1. เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ใช้ประกอบไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน
 2. สามารถนำเสนอเบื้องหลังการทำงานของครู ตามบริบทของนักเรียนห้องเรียน สถานที่จัดการเรียนรู้จริง
 3. นำเสนอแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นพัฒนาผู้เรียนกระบวนการ และผลลัพธ์การเรียนรู้
 4. สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
 1. แสดงให้เห็นว่าเกิดผลการปฏิบัติที่ดี (8est practice) ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน
 2. อาจนำร่องรอยการดำเนินการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมานำเสนอได้
 3. นำเสนอกลยุทธ์การออกแบบการพัฒนาและหรือการแก้ปัญหาผู้เรียนการใช้สื่อ ที่ประสบผลสำเร็จ (Intervention) ได้
 4. นำเสนอการวัดและประเมิผล หรืออาจนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ (Intervention) ได้

เทคนิคการอัดคลิปสภาพปัญหาฯ

 1. ครูผู้สอนเป็นผู้นำเสนอจริงแบบปรากฎตัวแลบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น
 2. นำเสนอให้เป็นลักษณะการอธิบายการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงาน
 3. ต้องรับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการนำเสนอทุกกรณี
 4. ไม่ละเมิดรัพย์สินทางปัญญาระหว่างการนำเสนอ หรือการบรรยาย
 5. ให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้
 6. ต้องไม่มีส่วนนำ(Title ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษที่สร้างขึ้น (No sound effect)
 1. ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการนำเสนอ
 2. อาจใช้การนำเสนอผ่านโปรแกรมการนำเสนอต่างๆ ได้แก่ Powerpoint, Keynote, Google Slide หรือโปรแกรมนำเสนออื่นๆ ก็ได้
 3. ต้องมีภาพและเสียงชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ
 4. ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได้ ให้สามารแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ)

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี เทมเพลตคลิปแรงบันดาลใจ สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย ไฟล์ powerpoint *.ppt แก้ไขได้
แจกฟรี เทมเพลตคลิปแรงบันดาลใจ สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย ไฟล์ powerpoint *.ppt แก้ไขได้ 3
แจกฟรี เทมเพลตคลิปแรงบันดาลใจ สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย ไฟล์ powerpoint *.ppt แก้ไขได้
แจกฟรี เทมเพลตคลิปแรงบันดาลใจ สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย ไฟล์ powerpoint *.ppt แก้ไขได้ 4

ขอบคุณที่มา Facebook เพจ ครูพิชญภัค สมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่