แนะนำคอร์สฟรี เรื่อง อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ มัดรวมไว้ใน Collection 11 คอร์ส เรียนฟรี โดยStarfish Labz
แนะนำคอร์สฟรี เรื่อง อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ มัดรวมไว้ใน Collection 11 คอร์ส เรียนฟรี โดยStarfish Labz

แนะนำคอร์สฟรี เรื่อง อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ มัดรวมไว้ใน Collection 11 คอร์ส เรียนฟรี โดยStarfish Labz

คอร์สเรียนฟรี อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ สำหรับครูห้ามพลาด เตรียมการสอน เขียนแผนจัดการเรียนรู้PA ไม่รู้จะใช้เครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้อะไรดี มาเรียนรู้ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรจาก Starfish Labz ทันทีที่เรียนจบ

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ในการสร้างสื่อการสอนอย่างง่าย ที่มัดรวมไว้ใน Collection นี้ จะเป็นตัวช่วยที่จะมาตอบโจทย์ในการสร้างสื่อให้มีความน่าสนใจ และตรงความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างแน่นอน การจะสร้างสื่อการสอนขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ละครั้งนั้น สำหรับคุณครูหลายๆ ท่าน ก็อาจเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวหรือยาก เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนยกตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีมาเป็นสื่อการสอน อาจต้องมีการเรียนรู้เรื่องการใช้แอปพลิเคชัน ฟีเจอร์ เครื่องมือหรือโปรแกรมในการทำว่าแต่ละเครื่องมือนั้นมีวิธีการใช้งานอย่างไร มีประโยชน์ในด้านใดบ้างมาเรียนพร้อมกันได้ที่นี่

เรียนฟรี 11คอร์ส มีอะไรบ้างมาดูกัน

1. Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

ตัวช่วยดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจในการทำอาชีพบนโลกออนไลน์ และต้องการสร้างความโดดเด่นให้กับผลงานของตัวเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า มารู้จักเครื่องมือที่จะช่วยให้น้อง ๆ ที่อยากทำอาชีพบนโลกออนไลน์ ได้สร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตัวเอง อย่างถูกลิขสิทธิ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ ที่ต้องการการสื่อสารที่ง่าย ชัดเจน สวยงาม และรวดเร็ว

คลิกเข้าเรียนที่นี่: https://bit.ly/3FvC5kp

2. สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย คือ สื่อที่สร้างจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นตัวกลางที่ครูนำมาช่วยใน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม หรือทักษะที่ครูมีไปสู่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเด็กเกิดการเรียนรู้ตาม จุดมุ่งหมายได้ดีที่สุด สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย และเด็กจะสามารถเรียนรู้จากสื่อที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าสื่อที่เป็นนามธรรม นอกจากนี้เด็กปฐมวัยมีช่วงความสนใจสั้น ครูผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำ ปฏิบัติการ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นสื่อการสอนจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ซึ่งสื่อมีหลายประเภท ได้แก่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อมัลติมีเดียต่างๆดังนั้นผู้สอนสามารถเลือกนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม

แนะนำคอร์สฟรี เรื่อง อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ มัดรวมไว้ใน Collection 11 คอร์ส เรียนฟรี โดยStarfish Labz
แนะนำคอร์สฟรี เรื่อง อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ มัดรวมไว้ใน Collection 11 คอร์ส เรียนฟรี โดยStarfish Labz 4

คลิกเข้าเรียนที่นี่: https://www.starfishlabz.com/course/28

3. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มาก สามารถสร้างตารางทำงานในรูปแบบต่างๆ สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เพราะสามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มาก เช่น สร้างตารางทำงานในรูปแบบต่างๆ สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เพราะสามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที มีรูปกราฟให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบตามความเหมาะสม Microsoft Excel ใช้ช่วยงานทางด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ และด้านอื่นๆได้มากมาย เมื่อใช้งานความสามารถของ Microsoft Excel ได้อย่างครบถ้วน

คลิกเข้าเรียนที่นี่: https://www.starfishlabz.com/course/34

4. Learning Board Game Design

เป้าหมายของคอร์สนี้คือสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างง่ายให้กับคุณครู เพื่อนำไปสู่การคิดเชิงออกแบบบอร์ดเกมการศึกษาด้วยตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม คือสิ่งที่ระบบการศึกษาไทยต้องการให้ครูเป็นผู้นำการสร้างนวัตกรรมการศึกษา บอร์ดเกมทางการศึกษาเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสนุกช่วยพัฒนาทักษะและการคิดของผู้เล่น ทั้งนี้บอร์ดเกมที่ขายตามท้องตลาดเป็นเพียงสื่อเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไม่ได้มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการ หากคุณครูสามารถออกแบบอร์ดเกมทางการศึกษาได้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถผนวกเนื้อหาวิชาการเข้าไปในเกมได้และสามารถใช้พัฒนาทักษะกระบวนการให้กับนักเรียนได้มากขึ้น

คลิกเข้าเรียนที่นี่: https://bit.ly/39cXKQh

5. สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

เรียนรู้การใช้ Flippity สร้างการสร้างเกมจับคู่, เกมแผ่นป้ายปริศนา, เกมล่าสมบัติ และเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น Hangman, Crossword โดยใช้ Google Sheet Template การบูรณาการสื่อไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ช่วยให้การเรียนการสอนมีความสนุก และเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนผู้เรียน ปัจจุบันนี้เครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อการสอนมากมาย ซึ่งในคอรส์นี้จะแนะนำให้รู้จักกับ Flippity ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้างสื่อการสอนที่ทำได้ง่ายเพียงแค่บันทึกข้อมูลลงในเท็มเพลตในรูปแบบ Google Sheet สามารถสร้างเกมจับคู่ (Matching) เกมแผ่นป้ายปริศนา (Quizshow) และเกมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเมื่อนำเกมมาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้แบบไม่รู้ตัว

เรียนฟรีคลิกเลย https://bit.ly/3epmYeo

6. เปลี่ยนบทเรียนธรรมดาให้น่ารักสะดุดตาด้วย Sketchnote in the Classroom

Sketchnote เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่ม Engagement ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เพราะภาพนอกจากจะช่วยลดความตึงเครียดของบทเรียนแล้วยังช่วยในการสื่อความหมาย จัดกลุ่ม เรียบเรียง และอธิบายความคิดให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย บทเรียนนี้จะเน้นวิธีการคิดเป็นภาพตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่หลักการคิดภาพ การวาดภาพ การจับประเด็นข้อมูลเพื่อเขียนบันทึก และการนำหลักการไปใช้ ตามหลักการแล้วฟังและมองผู้บรรยายที่ขยับมือเขียนบทเรียนไปพร้อมๆกัน ผู้ฟังจะโฟกัสและทำความเข้าใจ ใจความมากกว่าการบรรยายแล้วดูตามสไลด์ที่เตรียมมา มีโอกาสที่ผู้ฟังจะสมาธิหลุดไปโฟกัสกับสิ่งที่ดึงดูดมากกว่า ดังนั้นครูต้องที่ต้องการฝึกทักษะนี้สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสะสมคลังภาพในสมอง อันจะเกิดจากการลงมือเขียนบ่อยๆ เวลานำไปใช้จะสอนได้อย่างลื่นไหล

มาเรียนด้วยกันกับ 4 เรื่องที่จะได้เรียนจากคอร์สนี้

– เขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่อง
– องค์ประกอบของ SKETCHNOTE
– การจับประเด็นข้อมูล
– การนำเสนอข้อมูล

เรียนคอร์สฟรีที่>>https://bit.ly/3ikvBtD

7. 4 แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับครูยุคใหม่

การเรียนการสอนในปัจจุบันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป จะมีแอพพลิเคชั่นไหนบ้างที่เหมาะสำหรับผู้สอน ที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนและยังช่วยลดภาระการทำงานได้

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนและผู้เรียนและช่วยครูประหยัดเวลาในการทำงาน หากใช้จนคล่องจะลดเวลาเอกสารลงและเพิ่มเวลาอยู่กับผู้เรียนได้มากขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในที่นี้ขอแนะนำ 4 เครื่องมือ คือ 1.Google Classroom, 2.Class Dojo, 3.Kahoot และ 4.Book creator

แนะนำคอร์สฟรี เรื่อง อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ มัดรวมไว้ใน Collection 11 คอร์ส เรียนฟรี โดยStarfish Labz
แนะนำคอร์สฟรี เรื่อง อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ มัดรวมไว้ใน Collection 11 คอร์ส เรียนฟรี โดยStarfish Labz 5

คลิกที่นี่เรียนเลย http://bit.ly/2MTXIVt

8. เครื่องมือเพื่อช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

การเรียนการสอนในปัจจุบันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป จะมีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่เหมาะสำหรับผู้สอน ที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนและยังช่วยลดภาระการทำงานได้ ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนและผู้เรียนและช่วยครูประหยัดเวลาในการทำงาน หากใช้จนคล่องจะลดเวลาเอกสารลงและเพิ่มเวลาอยู่กับผู้เรียนได้มากขึ้น สำหรับแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในที่นี้ขอแนะนำ 4 เครื่องมือ คือ 1.Google Classroom, 2. Class Dojo, 3.Kahoot และ 4.Book creator

คลิกที่นี่เรียนเลย : https://bit.ly/3xCJKwq

9. เครื่องมือเพื่อสร้างคลิปวีดีโอและสื่อประกอบการสอน

คอร์สเรียนนี้ ได้แนะนำ 4 แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ โดยครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างคลิปวิดีโอและสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้ เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ ให้เท่าทันยุคสมัย เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในด้านการศึกษา คือ เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศจากเดิมไปสู่การศึกษาแบบดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

คลิกที่นี่เรียนเลย : https://bit.ly/3wjT6dQ

10. 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น สื่อการเรียนการสอนคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคุณครูสื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ปัจจุบันมีสื่อการสื่อเกิดขึ้นมากมาย แอปพลิเคชันๆสำหรับการสร้างสื่อการสอนก็มีมากขึ้น เป็นการสร้างสื่อที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับคุณครู

คลิกที่นี่เรียนเลย : https://bit.ly/3tRIdQS

11. 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboard มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และความสนุกสนานให้กับนักเรียนในชั้นเรียน แนะวิธีการใช้ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ คือ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboard มาใช้การสอนอนนไลน์ให้นักเรียนในชั้นเรียนมีส่วนร่วมกับครู และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ใช้เป็นสื่อในการสอนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาง่ายขึ้น

คลิกที่นี่เรียนเลย : https://bit.ly/2Z3LEaF

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แนะนำคอร์สฟรี เรื่อง อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ มัดรวมไว้ใน Collection 11 คอร์ส เรียนฟรี โดยStarfish Labz
แนะนำคอร์สฟรี เรื่อง อัปเดตเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ มัดรวมไว้ใน Collection 11 คอร์ส เรียนฟรี โดยStarfish Labz 6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่