เช็คที่นี่ ใครบ้างมีสิทธิ์ จะเข้ารับพัฒนาตนเองด้วยการอบรม 7 โมดูล รับใบประกอบวิชาชีพครู เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ มีนาคม 2566
เช็คที่นี่ ใครบ้างมีสิทธิ์ จะเข้ารับพัฒนาตนเองด้วยการอบรม 7 โมดูล รับใบประกอบวิชาชีพครู เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ มีนาคม 2566

เช็คที่นี่ ใครบ้างมีสิทธิ์ จะเข้ารับพัฒนาตนเองด้วยการอบรม 7 โมดูล รับใบประกอบวิชาชีพครู เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ มีนาคม 2566

คุรุสภา ขอชี้แจงว่าหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ เป็นหลักสูตรออนไลน์ อบรม 7 โมดูล ที่มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเงื่อนไขในการเปิดอบรมให้กับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวที่มีการผ่อนผันฯ ในฐานข้อมูลของคุรุสภาเท่านั้น

ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูยังคงมีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คุรุสภารับรอง โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.ksp.or.th

ครูผู้สอนที่ได้รับ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” จะเข้ารับพัฒนาตนเองด้วยการอบรม 7 โมดูล ติดตามช่องทางต่อไปนี้

  • ช่องทางกลาง(เว็บไซต์คุรุสภา) www.ksp.or.th
  • เว็บไซต์หน่วยรับผิดชอบ(สถาบันคุรุพัฒนา) http://site.ksp.or.th/content.php?site=tpdi&SiteMenuID=4459&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=&DataID=9180
  • เพจหน่วยรับผิดชอบ (สถาบันคุรุพัฒนา) https://www.facebook.com/kurupatanaksp

เริ่มเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ มีนาคม 2566 ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ
ผู้เข้าอบรมแต่ละรอบเรียงตามลำดับจำนวนการขออนุญาต และจำนวนปีที่สอน

หลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ เป็นหลักสูตรออนไลน์ ที่มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

” มีเงื่อนไขในการเปิดอบรมให้กับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวที่มีการผ่อนผันฯ ในฐานข้อมูลของคุรุสภาเท่านั้น “

เช็คที่นี่ ใครบ้างมีสิทธิ์ จะเข้ารับพัฒนาตนเองด้วยการอบรม 7 โมดูล รับใบประกอบวิชาชีพครู เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ มีนาคม 2566
เช็คที่นี่ ใครบ้างมีสิทธิ์ จะเข้ารับพัฒนาตนเองด้วยการอบรม 7 โมดูล รับใบประกอบวิชาชีพครู เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ มีนาคม 2566

สำหรับผู้มีสิทธิจะเข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นผู้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ส่วนรูปแบบการพัฒนา จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้น ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 7 โมดูล รวม 420 ชั่วโมง

และรูปแบบที่ 2 การขอเข้าเทียบประสบการณ์ทำงานในหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้น เป็นการเทียบประสบการณ์ทำงานโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมฯ โดยผู้ขอเทียบสามารถนำหลักฐานเอกสารและหรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละโมดูล ซึ่งหากเทียบได้บางโมดูล ก็ต้องเข้ารับการอบรมในโมดูลที่เหลือ เพื่อผ่านหลักสูตรดังกล่าว

ฝนทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะแจ้งข้อกำหนดการเทียบประสบการณ์ทำงานและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ ครูที่ได้สิทธิ คือ ครูที่ได้รับหนังสืออนุญาตฯ ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว
อบรมครบ 7 โมดูล อบรมเสร็จแล้วก็ไปเข้ากระบวนการทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพเพื่อไปขอขึ้นใบ B ต่อไป กลุ่มนี้สอบ 2 วิชา คือ วิชาครูและวิชาเอก

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ยังมีอยู่ ยังสามารถเลือกเรียนได้

อบรม 7 โมดูล คล้ายการเรียนเพื่อทำวิทยานิพนธ์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เรียนแล้วทำ IS

อบรม7 โมดูล เฉพาะผู้เป็นครูผู้สอนได้รับหนังสืออนุญาตฯ สมัครเป็นรอบ ๆ ตามระยะเวลาของการขออนุญาตฯ และระยะเวลาการสอน

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เหมาะสำหรับผู้เป็นครูผู้สอนอยู่แล้ว

ป.โทวิชาชีพครู เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป (เวลาสอบบรรจุใช้วิชาเอกใน ป.ตรี)

ขอบคุณที่มา :: รอบรู้วิชาชีพครู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่