รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)
รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่าน เข้าอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร การสร้างสื่อ ออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site การอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565) วันที่ 25 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน
วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)
รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อออนไลน์ อย่างง่ายด้วย Google site อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

วิทยากร

 • นางดาวใจ ศรีสองเมือง
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบรบือ
 • นางธารทิพย์ ทานะ
  ครูชำนาญการ โรงเรียนนารีนุกูล
 • นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม
  ครู โรงเรียนบ้านนาดู่
 • นางสาวชญาภัทร ประเสริฐวงศา
  ครู โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

สมัครอบรมคลิกที่นี่ 

ขอบคุณที่มา : สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดรายงานผลการศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-19 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
บทความถัดไปขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่